Zprávičky z MŠ – říjen 2021

Mgr. Petr Kozlovský, 15. 10. 2021

Poslední srpnový den jsme se rozloučili s prázdninami a před námi byl další školní rok.

S napětím jsme očekávali příchod nových dětí. Občas ukápla nějaká ta slzička, ale stačilo vlídné slovo, náruč paní učitelky a slzičky byly rázem pryč. I pro maminky bylo loučení s dětmi pochopitelně těžké. Některé odcházely ze školky se slzami v očích. Zaslouží si ale poděkování za „statečnost“ a za to, že daly na naše zkušenosti a rady a pomohly svým dětem ke zdárnému vstupu do školky.

V loňském školním roce nás potrápilo covidové období. Děti byly ochuzeny o akce, které pro ně byly naplánovány. Teď budeme věřit tomu, že bude lépe a budeme se snažit dětem vše vynahradit.

Mladší děti si pomalu zvykají na nový kolektiv, nové prostředí a především odloučení od maminky. Starší děti si už ale naplno užívají akcí.   V září se vypravily k hasičské zbrojnici, kde si mohly prohlédnout hasičská, policejní nebo záchranářská vozidla.

Zavítaly do kina na pásmo pohádek s názvem „Hurá na pohádku“.

Všechny frýdlantské mateřské školy se zapojily do projektu „Persona Dolls“. Jedná se o výukovou metodu, která pomáhá učitelkám mluvit s dětmi o tématech, která se špatně vysvětlují. Další, co nás zaujalo, byl  preventivní program „BESIP“. Děti budou během programu seznámeny se zásadami správného chování a dodržováním pravidel v silničním provozu, dále pak s dopravními značkami, zásadami bezpečného chování při kontaktu s cizí osobou a s činností policie.

Připravujeme podzimní, vánoční a velikonoční dílničky. Jsou to příjemná odpolední posezení rodičů, dětí a učitelek. Snažíme se o to, aby rodiče na chvilku zpomalili, poseděli, společně s dětmi si vyrobili např. dráčky, skřítky, ježečky, vánoční dekorace, velikonoční slepičky nebo malovaná vajíčka. Na příjemné atmosféře se podílejí i naše kuchařinky, které vždy připraví něco sladkého ke kafíčku nebo čaji.

Nezapomínáme ani na sport.  Proto jednou týdně chodí děti do tělocvičny ZŠ.

Před námi jsou ještě setkání se spisovatelkou, návštěva Naivního divadla nebo  návštěva ekologického střediska Střevlík.

Čas neúprosně letí a my už připravujeme další akce, aby děti měly co nejvíce zážitků a do našich školek se těšily.

Kolektiv učitelek MŠ Frýdlant

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.