INFORMACE K VÝSKYTU ONEMOCNĚNÍ COVID-19 NA PRACOVIŠTI ZŠ HUSOVA, FRÝDLANT

Mgr. Petr Kozlovský, 10. 10. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

informujeme Vás o tom, že v průběhu tohoto víkendu jsme s pracovníky KHS LK řešili případ pozitivního výsledku PCR testu na onemocnění COVID-19 u jedné z pedagogických pracovnic pracoviště ZŠ Husova, Frýdlant. Paní učitelka byla plně očkovaná.

Na základě rozhodnutí KHS LK byla žákům tříd 8.A, 8.B, 9.A a 9.B nařízena 14dennní karanténa, která končí ve středu 20. října 2021. Žáci musí absolvovat také PCR test. Výjimku z testování a karantény mají žáci, kteří jsou očkovaní nebo prodělali onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech.

Žáci uvedených tříd přecházejí od pondělí 11. 10. 2021 na distanční vzdělávání, které bude probíhat formou online výuky v prostředí MS TEAMS. Rozvrh online výuky najdou žáci ve školním systému Bakaláři.

Ostatních tříd ani pedagogů se žádná opatření KHS LK netýkají, výuka probíhá v běžném režimu.

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.