INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Mgr. Petr Kozlovský, 4. 10. 2021

Milí žáci, vážení rodiče,

pod níže uvedenými odkazy naleznete důležité informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2021/2022. Se svými dotazy se můžete obrátit také na výchovné poradce Mgr. Danu Málkovou (pracoviště ZŠ Husova a ZŠ Bělíkova) nebo Ing. Jaroslava Prášila (pracoviště ZŠ Purkyňova).

Stručný průvodce

Stručný průvodce – schéma

Termíny přijímacího řízení

Upozornění:

Žáci, kteří se budou hlásit ke studiu ve střední škole do  oborů vzdělávání, kde je součástí přijímacího řízení talentová zkouška, musí odevzdat vyplněnou přihlášku ke studiu řediteli střední školy do 30. listopadu 2021.

Předvyplněnou a potvrzenou přihlášku obdrží žáci na základě žádosti ve škole.

Jaroslav Prášil

výchovný poradce

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.