Vyhlášení ředitelského volna na pondělí 27. 9. 2021

Mgr. Petr Kozlovský, 16. 9. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

v souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na pondělí 27. září 2021 ředitelské volno. Na den ředitelského volna navazuje v úterý 28. září 2021 státní svátek.

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.