Zájmové kroužky DDM na školní rok 2021/2022

Marcela Fialová, 7. 9. 2021

Přihlášku naleznete zde.

Přihlášky na kroužky odevzdejte do kanceláře či poštovní schránky DDM do 24.9.2021.

Kroužky zahájí svoji činnost v týdnu od 4.10.2021.

O přijetí do kroužku bude zákonný zástupce informován na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce.

V případě dotazů se obracejte na vedoucí DDM Marcelu Fialovou na telefonu 737 336 715 nebo na e-mailu marcela.fialova@zsazusfrydlant.cz .

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.