Zájmové kroužky DDM na školní rok 2022/2023

Marcela Fialová, 1. 9. 2022

Tabulka s přehledem kroužků pro školní rok 2022/2023.

Bližší informace o kroužcích.

Přihlášku naleznete zde.

Přihlášky na kroužky odevzdejte do kanceláře či poštovní schránky DDM do 23.9.2022.

Kroužky zahájí svoji činnost v týdnu od 3.10.2022.

O přijetí do kroužku a platbě bude zákonný zástupce informován na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce.

V případě dotazů se obracejte na vedoucí DDM Marcelu Fialovou na telefonu 737 336 715 nebo na e-mailu marcela.fialova@zsazusfrydlant.cz .

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.