LOGOPEDICKÁ PORADNA V DDM FRÝDLANT NABÍZÍ OD 1. 9. 2021 OPĚT SVÉ SLUŽBY

Mgr. Petr Kozlovský, 2. 9. 2021

Vážení rodiče,

od září 2021 opět nabízí své služby logopedická poradna, která funguje při DDM Frýdlant. Vaše děti můžete objednávat na konzultace k paní PhDr. Miloslavě Paclíkové a nově také k paní Věře Dvorské.

Paní Paclíková – telefon 604 481 431

Paní Dvorská – telefon 723 360 058

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.