OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY ZŠ FRÝDLANT NA OBDOBÍ 07/2021 AŽ 07/2024

Mgr. Petr Kozlovský, 24. 6. 2021

Vážení rodiče,

v minulých dnech proběhly volby členů školské rady ZŠ Frýdlant na období od července 2021 do července 2024. Výsledky projednala rada města Frýdlant na svém jednání dne 21. 6. 2021. Níže Vám představujeme nové členy školské rady.

Za zákonné zástupce žáků byli do školské rady zvoleni tito kandidáti:

1. paní Andrea Kaplanová (118 hlasů)
2. paní Květa Kutílková (110 hlasů)
3. pan David Šárka (105 hlasů)

Za pedagogické pracovníky školy byli do školské rady zvoleni tito kandidáti:

1. paní Anna Chvojková
2. paní Marcela Krýchová
3. paní Jana Močárková

Za zřizovatele byli do školské rady jmenováni:

1. paní Markéta Nováková
2. paní Hana Roušarová
3. pan Petr Stodola

Všem nově zvoleným členům školské rady gratulujeme.


Jménem všech pracovníků školy Vám přeji hezké letní dny!

Mgr. Bc. Petr Kozlovský
ředitel školy

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.