VOLBY KANDIDÁTŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ ZŠ FRÝDLANT DO ŠKOLSKÉ RADY NA OBDOBÍ OD O7/2021 DO 07/2024.

Mgr. Petr Kozlovský, 11. 6. 2021

Vážení rodiče,
s blížícím se koncem funkčního období členů školské rady ZŠ Frýdlant je ředitel školy dle § 167 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) povinen zorganizovat volby nových členů na další období (07/2021 – 07/2024).

S ohledem na současnou složitou situaci proběhnou volby nestandardně prostřednictvím online hlasování.

Z výzvy k nominaci kandidátů z řad zákonných zástupců žáků, která byla ukončena 31. 5. 2021, vzešlo 5 níže uvedených kandidátů: pan Jan Donát, paní Andrea Kaplanová, paní Květa Kutílková, pan Vít Litoš, pan David Šárka.

V souladu s platným volebním řádem jsou za zákonné zástupce žáků voleni do školské rady 3 kandidáti.

Prosíme Vás o zaškrtnutí přesně tří Vámi zvolených kandidátů z níže uvedených. V případě zaškrtnutí vyššího nebo nižšího počtu kandidátů je toto konkrétní hlasování neplatné.

Volit může každý ze zákonných zástupců žáků ZŠ Frýdlant pouze 1x (1 rodič = 1 hlas).

Termín pro uzavření přijímání volebních hlasů je stanoven do středy 16. 6. 2021 do 8:00 hodin.

ODKAZ NA ONLINE FORMULÁŘ K PROVEDENÍ VOLBY NAJDETE VE ŠKOLNÍM SYSTÉMU BAKALÁŘI V SEKCI KOMENS.

V případě jakýchkoliv dotazů k průběhu voleb do školské rady můžete kontaktovat ředitele školy na telefonním čísle 602 443 206.

Děkujeme Vám za spolupráci!

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.