ČTENÁŘSTVÍ V NAŠÍ ŠKOLE ZAPOUŠTÍ KOŘÍNKY

Mgr. Petr Kozlovský, 24. 5. 2021

Od září letošního školního roku mají šesťáci ZŠ Husova jednu z hodin českého jazyka určenou pro Dílnu čtení. V rámci dílen čtení pracují s beletristickým textem, cíleně čtou a vytváří si čtenářské kompetence a návyky.

Zkouškou čtenářských dovedností je i každoročně pořádaná soutěž  Souboj čtenářů, pořádaná kampaní Rosteme s knihou. Družstvo šesťáků ZŠ Husova se soutěže zúčastnilo. Úkolem bylo načíst zadané tituly knih a následně odpovědět na zaslané otázky. Hodnotila se rychlost a hlavně přesnost odpovědí.

Veškerá příprava probíhala, bohužel, pouze on-line, bez možnosti se osobně vidět a podporovat. Nicméně, naši šesťáci to zvládli skvěle! Finále jim uteklo jen o dva body a v celkovém hodnocení se v konkurenci 64 základních škol a víceletých gymnázií umístili na skvělém šestém místě.

Všem čtenářům – soubojářům patří velký dík.  Doufejme, že tento skvělý výsledek bude motivací do další čtenářské práce. Vedení školy děkujeme za podporu a nákup potřebných knih.

Za ZŠ Husova, Mgr. Hana Prchlíková

Souboj čtenářů 2021 – výsledky online kola a finalisté | Rostemesknihou.cz

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.