INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD PONDĚLÍ 24. 5. 2021

Mgr. Petr Kozlovský, 20. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

níže Vám představujeme souhrn informací a změn v provozu všech součástí ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant od pondělí 24. 5. 2021.


MŠ, DS Koťata

 • Nově budou moci vstupovat žáci ráno do budovy školy bez dělení na třídní kolektivy v obvyklém čase od 7:40 do 7:55 hodin.

 • Na tělesnou výchovu budou žáci naší ZŠ chodit nadále pouze ven, v případě nepříznivého počasí bude zajištěn alternativní výukový program.

 • Další podmínky provozu školy se nemění (povinnost testování 1x týdně, povinnost nošení roušek).

 • V příštím týdnu se budou žáci testovat antigenními testy od firmy SEJOY, které nám dodalo MŠMT. Odběr se provádí stejně jako u předchozích testů z přední části nosu.

ŠD 

 • Podmínky provozu se nemění.

Školní jídelna

 • Podmínky provozu se nemění.

DDM

 • Z organizačních důvodů nebudou do konce letošního školního roku žádné volnočasové aktivity v DDM Frýdlant zahájeny.

 • Výjimku tvoří letní příměstské tábory, na které se žáci stále mohou hlásit. Zda budou nakonec realizovány, záleží na rozhodnutí MZd ČR. Bližší informace v případě zajmu podá paní Marcela Fialová na telefonu 737 336 715.

 • Nadále funguje logopedická poradna paní Paclíkové.

ZUŠ 

 • Výuka všech oborů a studijních zaměření, s výjimkou výuky sborového zpěvu, bude v ZUŠ Frýdlant realizována prezenčně ve škole.

 • V ZUŠ je nově umožněna osobní přítomnost žáků ve výuce v nejvyšším počtu 10 žáků bez povinnosti dokládání testování. V ZUŠ Frýdlant se bude jednat o nejčastější variantu.

 • Výuka sborového zpěvu bude z organizačních důvodů do konce školního roku zrušena.

 • Přijímací zkoušky na ZUŠ nejsou ničím omezeny a mohou se konat. Účastníci i členové komise jsou povinni nosit roušky nebo respirátory. Pro účely přijímací zkoušky není nutné dokládat výsledek antigenního testu.


V případě jakýchkoliv dotazů k provozu školy se obracejte na ředitele školy Mgr. Petra Kozlovského nebo na vedoucí jednotlivých pracovišť školy. V případě dotazů k výuce můžete kontaktovat jednotlivé učitele.

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.