Přijímací a talentové zkoušky do ZUŠ Frýdlant pro školní rok 2021/2022

Mgr. Petr Kozlovský, 13. 5. 2021

Vážení rodiče,

představujeme Vám informace k přijímacím a talentovým zkouškám do ZUŠ Frýdlant pro školní rok 2021/2022.


Hudební obor:

Talentové zkoušky dětí z předškolních ročníků  proběhnou přímo v prostředí MŠ v týdnu od 7. do 11. 6. 2021 po vzájemné dohodě učitelek ZUŠ  s vedením MŠ.

Schůzka rodičů přijatých žáků se koná 24. 6. 2021 v 16:00 hod. na pracovišti ZUŠ Frýdlant, Nádražní 827, Frýdlant v učebně č. 1.

Doplňující talentové zkoušky pro ostatní děti se budou konat ve dnech 23. a 24. 6. 2021 v budově ZUŠ Frýdlant od 14:00 do 16:00 hodin v učebně č. 1. (přízemí) a učebně č. 8. (I. patro).


Výtvarný obor:

Informace o přijímání dětí na výtvarný obor Vám ráda podá paní učitelka Mgr. Iva Vykypělová na telefonním čísle 606 432 385.


Literárně dramatický obor:

Informace o přijímání dětí na literárně dramatický obor Vám ráda podá paní učitelka Mgr. Eliška Vobrubová na telefonním čísle 736 150 985.


V případě jakýchkoliv dalších dotazů k zápisu dětí do ZUŠ Frýdlant se můžete obrátit na zástupce ŘŠ pro ZUŠ pana Vladimíra Hrdinu na telefonu 482 312 132 nebo na e-mailové adrese vladimir.hrdina@zsazusfrydlant.cz .

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.