INFORMACE K PLATBÁM ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO ZA DOBU NAŘÍZENÉHO UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY A DS KOŤATA

Mgr. Petr Kozlovský, 15. 4. 2021

Vážení rodiče,

s ohledem na stále trvající zákaz přítomnosti mladších dětí v mateřské škole a v dětské skupině Koťata Vás informujeme o tom, že po dobu nařízeného uzavření mateřské školy a Dětské skupiny Koťata, které vyplývá z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, nebude zákonným zástupcům dětí účtováno školné.

Předškoláci školné v MŠ neplatí ani v době běžného provozu. Po skončení zákazu osobní přítomnosti dětí v MŠ bude školné opět účtováno.

Pokud tedy posíláte pravidelné zálohy na školné a stravné v MŠ a DS Koťata, můžete na dobu nařízeného uzavření školky trvalé platby ve Vaší bance přerušit. V případě, že budete zálohy hradit i nadále bez přerušení, o své peníze samozřejmě nepřijdete.

Případné přeplatky za školné a stravné Vám budou vráceny na Váš bankovní účet po pravidelném vyúčtování v září 2021. 

V případě jakýchkoliv dotazů k platbám v MŠ a DS Koťata, se můžete obracet na vedoucí školního stravování MŠ paní Danu Hančarovou na telefonu 482 311 696 nebo 602 487 252.

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.