VYJÁDŘENÍ MŠMT K DEZINOFRMACÍM O TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH

Mgr. Petr Kozlovský, 11. 4. 2021

Vážení rodiče,

MŠMT zveřejnilo na svých webových stránkách v sobotu 10. 4. 2021 vyjádření k dezinformacím o testování ve školách.

Celý text můžete najít na https://www.msmt.cz/vyjadreni-msmt-k-dezinformacim-o-testovani-ve  

V této souvislosti připomínáme rodičům, že podmínky provozu škol a školských zařízení (včetně povinnosti testování dětí a žáků a povinnosti nošení roušek) jsou v tuto chvíli určovány mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR.

Škola má povinnost tato mimořádná opatření a další související vládní nařízení a právní normy dodržovat. Ředitel školy není oprávněn tato nařízení jakkoliv měnit. Pokud by ředitel porušoval mimořádná opatření nebo umožňoval jejich porušování ve škole, mohlo by jít o závažné porušení nebo neplnění právních povinností vyplývajících z jeho činnosti, úkolů a pravomocí na vedoucím pracovním místě ředitele.

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.