UPŘESNĚNÍ INFORMACÍ K POVINNÉMU TESTOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ ŠKOLY OD PONDĚLÍ 12. 4. 2021

Mgr. Petr Kozlovský, 11. 4. 2021

Vážení rodiče,

v návaznosti na již zveřejněné informace k povinnému testování dětí a žáků školy od pondělí 12. 4. 2021 rozhodl ředitel školy o tom, že zákonným zástupcům, kteří nechtějí podrobit své dítě povinnému testování testem, který škole dodalo MŠMT, mohou svému dítěti pro potřeby povinného testování ve škole zajistit jiný test.

Pro úplnost doplňujeme obchodní označení testovacích sad, které byly škole na prvních 14 dní provozu ze strany MŠMT dodány.

Jedná se o testovací sadu SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Collodial Gold Immunochromatography) – výrobce LEPU MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. U těchto testů je odběr proveden neinvazivním způsobem z přední části nosu.

Postup provedení testu s tímto konkrétním testem je uvedený v instruktážním videu MŠMT: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=5s


Možnost testování dětí/žáků jiným testem, než dodaným školou,  je upravena následujícími pravidly:


Průběh testování dítěte/žáka před nástupem do mateřské nebo základní školy:

  1. Zákonný zástupce přinese do školy v určený den testování před začátkem školního vyučování testovací sadu odpovídající výše uvedeným kritériím v originálním neotevřeném obalu.

  2. Za přítomnosti určeného pracovníka školy test rozbalí a provede test svému dítěti podle návodu k použití, případně bude svému dítěti při provádění testu asistovat. Pracovník školy do tohoto testování žádným způsobem nezasahuje.

  3. Po provedení testu počká zákonný zástupce s dítětem mimo školou určený prostor pro testování na výsledek testu.

  4. Po uplynutí určené doby oznámí pověřený pracovník školy zákonnému zástupci výsledek testu.

  5. Pokud by byl výsledek testu neprůkazný, je zákonný zástupce povinen provést nový test. Bez platného negativního výsledku testu není možné dítě/žáka do školy vpustit. Proto doporučujeme zákonným zástupcům mít s sebou ještě jednu záložní testovací sadu.

  6. Dále už je postup totožný jako u dětí, které se podrobí testování pomocí testu dodaného školou.  


Další podmínky testování dětí a žáků, včetně výjimek z povinnosti testování, se nemění.

Pokud je dítě/žák prodělal onemocnění COVID-19 a doba od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu není více než 90 dnů, dítě/žák má z povinného testování výjimku. V tomto případě je zákonný zástupce povinen škole prokázat tuto skutečnost písemným potvrzením od dětského lékaře. Potvrzení ve formě SMS nebude akceptováno. Pokud zákonný zástupce toto potvrzení nepředloží, musí být dítě otestováno nebo mu nebude umožněn vstup do školy.

V případě, že rodič využije možnosti  nechat své dítě testovat na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 v zařízeních provozovaných poskytovatelem zdravotních služeb, musí negativní výsledek, který není starší 48 hodin, doložit škole v písemné podobě. Pokud zákonný zástupce toto potvrzení nepředloží, musí být dítě v určený den otestováno nebo mu nebude umožněn vstup do školy.


V případě jakýchkoliv dotazů k provozu školy od pondělí 12. 4. 2021 kontaktuje ředitele školy na telefonu 602 443 206 nebo na e-mailové adrese petr.kozlovsky@zsazusfrydlant.cz .

Ve Frýdlantu 11. 4. 2021   Mgr. Bc. Petr Kozlovský, ředitel školy

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.