INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 8. DO 14. 2. 2021

Mgr. Petr Kozlovský, 31. 1. 2021

Vážení rodiče,

podle oficiálních informací MŠMT se bohužel provoz škol a školských zařízení po jarních prázdninách od pondělí 8. do neděle 14. 2. 2021 zatím nezmění, bude stejný jako v uplynulých týdnech.

Žáci 1. a 2. ročníku ZŠ se budou po jarních prázdninách nadále vzdělávat prezenčně ve škole, žáci 3. – 9. ročníku pokračují v distanční výuce z domova.

Školní družina ZŠ Frýdlant je v provozu pouze pro přihlášené žáky 1. a 2. ročníku.

Obědy ve školní jídelně jsou zajištěné pro žáky 1. a 2. ročníku, žáci 3. až 9. ročníku si mohou obědy po předchozím přihlášení vyzvedávat do vlastních jídlonosičů.

Volnočasové aktivity DDM a výuka v ZUŠ nejsou i nadále povolené.

Všechna pracoviště MŠ Frýdlant a DS Koťata fungují bez omezení v běžném režimu.

ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant zajišťuje i nadále péči o děti příslušníků IZS a dalších určených profesí.

V případě jakýchkoliv dotazů k provozu školy od 8. 2. 2021 nás neváhejte kontaktovat.

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.