ROZŠIŘUJE SE OKRUH ZAMĚSTNANCŮ, KTEŘÍ MOHOU VYUŽÍT MOŽNOSTI ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O DÍTĚ VE VĚKU OD 3 DO 13 LET V ZŠ, ZUŠ A MŠ FRÝDLANT

Mgr. Petr Kozlovský, 2. 11. 2020

Vážení rodiče,

jak jsme Vás již informovali, zajišťuje naše škola po dobu trvání nouzového stavu péči o děti rodičů vybraných profesí. Jedná se o děti ve věku od 3 do 13 let. Péče je zajišťována v prostorách naší školy vždy od pondělí do pátku v době od 6:00 do 20:00 hodin.

Rozhodnutím hejtmana Libereckého kraje z 2. listopadu 2020 se rozšiřuje okruh zákonných zástupců, kteří mohou v případě potřeby uvedené péče o děti využít. Celý text nařízení najdete zde .


Jsou to zaměstnanci:

bezpečnostních sborů;

obecní policie;

poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;

příslušníci ozbrojených sil;

zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;

Úřadu práce České republiky;

České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení;

Finanční správy České republiky;

Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců;

Školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy;

Zařízení školního stravování

České pošty, s.p.

Pedagogičtí nebo nepedagogičtí pracovníci mateřské školy;

Pedagogičtí nebo nepedagogičtí pracovníci určené školy nebo školského zařízení;


Pokud patříte k výše uvedeným skupinám zaměstnanců a potřebujete zajistit z pracovních důvodů péči o Vaše dítě, můžete se obrátit na ředitele školy Mgr. Bc. Petra Kozlovského na telefonu 602 443 206.

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.