MOŽNOST OBJEDNÁNÍ OBĚDŮ PRO ŽÁKY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ FRÝDLANT OD PONDĚLÍ 2. 11. 2020

Mgr. Petr Kozlovský, 29. 10. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

i pro další dny, kdy bude pokračovat distanční výuka, je možné objednávat ve Školní jídelně Frýdlant obědy pro žáky.

  • Výdej obědů bude probíhat pro všechna tři pracoviště základní školy v prostorách Školní jídelny Frýdlant v ulici Školní.

  • Žáci se mohou přijít naobědvat od pondělí do pátku vždy od 12:00 do 13:00 hodin.

  • Odběr obědů je možný i do vlastních jídlonosičů.

  • Při výdeji a konzumaci oběda budou dodržována všechna platná bezpečnostní opatření (pohyb v prostorách školní jídelny v rouškách, desinfekce rukou, rozestupy mezi stoly, maximální počet 4 žáků u stolu).

  • Po celou dobu výdeje obědů bude pracovníky školy zajištěn pedagogický dohled.

  • V nabídce pro žáky bude z provozních důvodů v příštím týdnu pouze 1 pokrm (oběd č. 1).

V případě zájmu je nutné obědy na příští týden objednat telefonicky nebo e-mailem u pracovníků Školní jídelny Frýdlant (telefon 482 312 235, e-mail: skolni.jidelna@mesto-frydlant.cz) nejpozději do pátku 30. 10. 2020.

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.