INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZŠ K DISTANČNÍ VÝUCE OD 14. DO 23. 10. 2020

Mgr. Petr Kozlovský, 13. 10. 2020

Vážení rodiče,

na základě krizového opatření vlády ze dne 12. 10. 2020 bude výuka žáků 1. stupně ZŠ upravena na období od středy 14. 10. 2020 do pátku 23. 10. 2020 následujícím způsobem:


Organizace výuky

 


Zapojení žáků do distanční výuky


Školní stravování žáků


Provoz školní družiny a DDM


Ošetřovné


Volno v týdnu od 26. do 30. 10. 2020


V případě jakýchkoliv změn v organizaci výuky Vás budeme obratem informovat. Aktuální obecné  informace jsou průběžně zveřejňovány na webových a FB stránkách školy. Ohledně informací ke konkrétní třídě nebo žákovi se, prosím, obracejte na třídního učitele nebo učitele příslušného předmětu.

Celý text najdete ke stažení zde .

Věříme, že se nám povede tuto složitou situaci společně úspěšně zvládnout!

Ve Frýdlantu 13. 10. 2020                                                     Kolektiv pedagogů ZŠ Frýdlant

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.