Nabídka zájmových kroužků v DDM Frýdlant pro školní rok 2020/2021

Mgr. Petr Kozlovský, 10. 9. 2020

Milí žáci, vážení rodiče,

aktuální nabídku zájmových kroužků pro školní rok 2020/2021, informace o první schůzce a náplni kroužku, jméno vedoucího a ceně za pololetí najdete zde.

Přihlášku naleznete zde.

Přihlášky na kroužky odevzdejte do kanceláře či schránky DDM do 25. 9. 2020.

O přijetí žáka do kroužku bude zákonný zástupce informován na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce.

Informace o platbách. 

V případě dotazů se obracejte na vedoucí DDM, paní Marcelu Fialovou na telefonu 737 336 715 nebo na e-mailu marcela.fialova@zsazusfrydlant.cz .

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.