Provoz dětské skupiny ve Frýdlantu II – Projekt ESF, Operační program zaměstnanost

Mgr. Petr Kozlovský, 30. 7. 2020

Název projektu: Provoz dětské skupiny ve Frýdlantu II

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016632

Realizace projektu: 1. 9. 2020 – 28. 2. 2022

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


(Celý článek)

Škola je partnerem projektu DigiTU – DigiTAM

Mgr. Petr Kozlovský, 12. 5. 2020

Naše škola je partnerem projektu DigiTU – DigiTAM zaměřeného na šíření příkladů dobré praxe škol mezi vzorovou školou a zapojenými školami v oblastech rozvoje digitální gramotnosti dětí a žáků se zaměřením na STEM, BYOD, 1:1, robotiku a programování a implementaci digitálního vzdělávání napříč ŠVP.

Název projektu: DigiTU – DigiTAM

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012322.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci EU OP VVV.

Plakát k projektu

Podpora ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant II – projekt ESF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Mgr. Petr Kozlovský, 12. 9. 2019

Název projektu: Podpora ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013809

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


(Celý článek)

Projekt „Yes, we can“ – vzdělávací program EU Erasmus+

Mgr. Petr Kozlovský, 3. 1. 2019

Projekt se zaměřuje na získávání znalostí a zkušeností pedagogů v zahraničí. V letech 2018-20 se pět  učitelek a učitelů ze ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant zúčastní zahraničních kurzů zaměřených na metody výuky angličtiny. Projekt je financován z prostředků Evropské Unie z programu Erasmus+, Klíčová akce 1: mobility pedagogických pracovníků.

Provoz dětské skupiny ve Frýdlantu – Projekt ESF, Operační program zaměstnanost

Mgr. Petr Kozlovský, 21. 9. 2018

Název projektu: Provoz dětské skupiny ve Frýdlantu

Zkrácený název projektu: Dětská skupina ve Frýdlantu II

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008931

Realizace projektu: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu: rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

Služby dětské skupiny jsou určeny pro děti ve věku od 1 roku do zahájení povinné školní docházky.  Kapacita zařízení je 12 dětí. Služby dětské skupiny jsou určeny pro děti ve věku od 1 roku do zahájení povinné školní docházky.

Plakát k projektu

 

PŘESMOSTY – projekt ESF

PŘESMOSTY – projekt ESF

admin, 16. 1. 2018

Informace o projektu v příloze. Oblastním koordinátorem RF je Mgr. Jiří Vávra.

Presmosty_web

web_termin

 

Šablony – Podpora činnosti ZŠ, ZUŠ a MŠ, Frýdlant

admin, 12. 9. 2017

Název projektu: Podpora činnosti ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0002440

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
(Celý článek)

Projekt EU – Čerstvý vítr z hor

admin, 4. 9. 2017

Naše škola se stala v květnu 2017 partnerem v projektu ČERSTVÝ VÍTR Z HOR, REG. Č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509, který je spolufinancován Evropskou unií. Týká se budování sítě Center kolegiální podpory ve školách České republiky a rozvoje badatelsky orientované výuky a STEAM.

Vedoucí projektu za naši organizaci je Mgr. Kateřina Kaprálek Vítámvásová (k.vitamvasova@zsazusfrydlant.cz).

Představení projektu:

Název projektu Čerstvý vítr z hor vypovídá o přístupu žadatele projektu k inovativnímu vzdělávání a badatelsky orientované výuce, k výuce přesahující rozměry běžných tříd. Při tvorbě projektu byl kladen důraz na využití dosavadních zkušeností žadatele s tvorbou a rozvíjením sítě spolupracujících škol, i s názornou výukou v oblasti přírodovědných předmětů a jejím propojením směrem k budoucí praxi žáků. Řešení, které projekt nabízí, podporuje předávání zkušeností mezi pedagogy a k neformálnímu vzdělávání prostřednictvím sítě spolupracujících škol, propojuje odzkoušení teoretických poznatků v experimentální praxi. Vede pedagogy k tomu, aby jejich žáci uměli zkoumat přírodu kolem sebe a rozuměli zákonitostem přírody a prostředí kolem sebe. Projekt vytvoří celorepublikovou síť škol, které pustí čerstvý vítr v oblasti SC5 a do okolních škol. Centra kolegiální podpory, dále jen CKP budou společně sdílet své zkušenosti, spolupracovat a inspirovat se s využitím „ťubíků“, které budou reflektovat naplnění cílů projektu.

Žadatel projektu: Základní škola, Trutnov, Komenského 399.

Více na: http://vitrzhor.cz/

Odkazy na naše videomedailonky:

Ochrana před UV zářením

Moderní technologie ve výuce – LEGO

Endotermický děj

Pokusy s jedlou sodou a octem

Pohyb v grafech

Co dokáže podtlak?

Energie bez zásuvky

Dětská skupina ve Frýdlantu – projekt ESF, operační program Zaměstnanost

admin, 2. 2. 2016

V prosinci 2015 jsme podali za školu žádost pod názvem „Dětská skupina ve Frýdlantu“ do programu EU: Operačního programu Zaměstnanost. Předmětem žádosti o dotaci je provoz dětské skupiny ve Frýdlantu od září 2016 do srpna 2018. Do dětské skupiny mohou být umístěny děti ve věku 1-6 let. Kapacita zařízení bude činit 12 míst.
(Celý článek)

Projekt se zapojením rodilých mluvčí do výuky

admin, 5. 3. 2015

Koncem února se naše škola zapojila do projektu financovaného z EU a státního rozpočtu ČR, díky němuž se podařilo získat tři anglické rodilé mluvčí.
(Celý článek)

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.