Projekt „Yes, we can“ – vzdělávací program EU Erasmus+

Mgr. Petr Kozlovský, 3. 1. 2019

Projekt se zaměřuje na získávání znalostí a zkušeností pedagogů v zahraničí. V letech 2018-20 se pět  učitelek a učitelů ze ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant zúčastní zahraničních kurzů zaměřených na metody výuky angličtiny. Projekt je financován z prostředků Evropské Unie z programu Erasmus+, Klíčová akce 1: mobility pedagogických pracovníků.

Provoz dětské skupiny ve Frýdlantu – Projekt ESF, Operační program zaměstnanost

Mgr. Petr Kozlovský, 21. 9. 2018

Název projektu: Provoz dětské skupiny ve Frýdlantu

Zkrácený název projektu: Dětská skupina ve Frýdlantu II

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008931

Realizace projektu: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu: rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

Služby dětské skupiny jsou určeny pro děti ve věku od 1 roku do zahájení povinné školní docházky.  Kapacita zařízení je 12 dětí. Služby dětské skupiny jsou určeny pro děti ve věku od 1 roku do zahájení povinné školní docházky.

Plakát k projektu

 

PŘESMOSTY – projekt ESF

PŘESMOSTY – projekt ESF

admin, 16. 1. 2018

Informace o projektu v příloze. Oblastním koordinátorem RF je Mgr. Jiří Vávra.

Presmosty_web

web_termin

 

Šablony – Podpora činnosti ZŠ, ZUŠ a MŠ, Frýdlant

admin, 12. 9. 2017

Název projektu: Podpora činnosti ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0002440

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
(Celý článek)

Projekt EU – Čerstvý vítr z hor

admin, 4. 9. 2017

Naše škola se stala v květnu 2017 partnerem v projektu ČERSTVÝ VÍTR Z HOR, REG. Č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509, který je spolufinancován Evropskou unií. Týká se budování sítě Center kolegiální podpory ve školách České republiky a rozvoje badatelsky orientované výuky a STEAM.

Vedoucí projektu za naši organizaci je Mgr. Kateřina Kaprálek Vítámvásová (k.vitamvasova@zsazusfrydlant.cz).

Představení projektu:

Název projektu Čerstvý vítr z hor vypovídá o přístupu žadatele projektu k inovativnímu vzdělávání a badatelsky orientované výuce, k výuce přesahující rozměry běžných tříd. Při tvorbě projektu byl kladen důraz na využití dosavadních zkušeností žadatele s tvorbou a rozvíjením sítě spolupracujících škol, i s názornou výukou v oblasti přírodovědných předmětů a jejím propojením směrem k budoucí praxi žáků. Řešení, které projekt nabízí, podporuje předávání zkušeností mezi pedagogy a k neformálnímu vzdělávání prostřednictvím sítě spolupracujících škol, propojuje odzkoušení teoretických poznatků v experimentální praxi. Vede pedagogy k tomu, aby jejich žáci uměli zkoumat přírodu kolem sebe a rozuměli zákonitostem přírody a prostředí kolem sebe. Projekt vytvoří celorepublikovou síť škol, které pustí čerstvý vítr v oblasti SC5 a do okolních škol. Centra kolegiální podpory, dále jen CKP budou společně sdílet své zkušenosti, spolupracovat a inspirovat se s využitím „ťubíků“, které budou reflektovat naplnění cílů projektu.

Žadatel projektu: Základní škola, Trutnov, Komenského 399.

Více na: http://vitrzhor.cz/

Odkazy na naše videomedailonky:

Ochrana před UV zářením

Moderní technologie ve výuce – LEGO

Endotermický děj

Pokusy s jedlou sodou a octem

Pohyb v grafech

Co dokáže podtlak?

Energie bez zásuvky

Dětská skupina ve Frýdlantu – projekt ESF, operační program Zaměstnanost

admin, 2. 2. 2016

V prosinci 2015 jsme podali za školu žádost pod názvem „Dětská skupina ve Frýdlantu“ do programu EU: Operačního programu Zaměstnanost. Předmětem žádosti o dotaci je provoz dětské skupiny ve Frýdlantu od září 2016 do srpna 2018. Do dětské skupiny mohou být umístěny děti ve věku 1-6 let. Kapacita zařízení bude činit 12 míst.
(Celý článek)

Projekt se zapojením rodilých mluvčí do výuky

admin, 5. 3. 2015

Koncem února se naše škola zapojila do projektu financovaného z EU a státního rozpočtu ČR, díky němuž se podařilo získat tři anglické rodilé mluvčí.
(Celý článek)

Zavádění metody CLIL na základních školách prostřednictvím rodilých mluvčí…

admin, 5. 3. 2015

Naše škola vstoupila do partnerství v projektu z ESF  “ CLIL na ZŠ“ . Projekt realizuje jazyková škola CEET, s.r.o.

Více o projektu v příloze.

Informace CLIL

„Školička aneb příprava dětí předškolního věku na nástup do 1. třídy“

admin, 27. 2. 2015

Naše škola získala finanční prostředky z programu MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2015 k realizaci projektu určeném pro romskou komunitu: „Školička aneb příprava dětí předškolního věkuna nástup do 1. třídy“. Cílem projektu je podporovat a rozvíjet formou různých aktivit připravenost dětí pro školní docházku. Školička (třída o 12 dětech) bude realizována každý týden ve stejný den a hodinu, třídy jsou zřízeny 2. Projekt je realizován od ledna 2015 do prosince 2015.
(Celý článek)

Zdravý životní styl …

Zdravý životní styl …

admin, 16. 2. 2015

Naše škola je partnerem projektu „Zdravý životní styl a dopravní výchova v Libereckém kraji“ společnosti ODYSSEY NETWORK. Více v příloze….

odyssey_zdravy zivotni styl_na_web

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.