Rozhodnutí o přijetí do 1.třídy školní rok 2018/2019

Rozhodnutí o přijetí do 1.třídy školní rok 2018/2019

Mgr. Věra Dunajčíková, 18. 5. 2018

1.třídy 2018-19 registr.čísla

Zápis do ŠD 2018/19

Kateřina Kaprálek Vítamvásová, 14. 5. 2018

Zápis do školní družiny se týká budoucích žáků 2. a vyšších tříd! Přihlášku si můžete stáhnout či vyzvednout v kterékoli školní družině a odevzdat v termínu 28. 5. – 20. 6. 2018.

POZOR! Formulář přihlášky je pro školní rok 2018/19 nový!

Více informací a přihlášku naleznete zde.

Přijímaní žáků budoucích 1. tříd do školní družiny

Kateřina Kaprálek Vítamvásová, 12. 4. 2018

Během motivačních dnů jste ve školách obdrželi  žádost o přijetí do školní družiny. Tuto žádost je třeba odevzdat při zápisu do ZŠ, který se koná  24. 4. 2018 na pracovišti Základní školy Husova 344, Frýdlant od 15:00 do 17:00. V případě, že jste žádost neobdrželi, u zápisu budou k dispozici  prázdné žádosti o přijetí do školní družiny, které na místě vyplníte a odevzdáte.

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2018 – 2019

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2018 – 2019

Mgr. Věra Dunajčíková, 9. 3. 2018

Ředitelka Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v roce 2018 překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
(Celý článek)

Zápis do přípravné třídy!!!

Mgr. Věra Dunajčíková, 7. 3. 2018

Přípravná třída – pro koho je určena?

 

  • pro děti, které mají předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky
  •  vzdělávání při počtu 10 až 15 dětí nejvíce
  • obsah vzdělávání vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání , jako v mateřské škole
  • probíhá ve škole v době od 8 do 1140 hodin
  • možnost zajištění obědů ve školní jídelně
  • odpolední mimoškolní zajištění: školní družina, zájmové kroužky

 

Zápis do PT 2018-19

Mgr. Věra Dunajčíková, ředitelka školy

 

Zápis do 1.tříd

Mgr. Věra Dunajčíková, 7. 3. 2018

Zápis dětí do 1.tříd pro školní rok 2018 – 2019 se uskuteční na konci dubna dne 24.4.2018!


(Celý článek)

Odpovědi na dotazy k zápisu do 1.tříd!

Mgr. Věra Dunajčíková, 8. 1. 2018

Zápis do 1.tříd byl novelizací Školského zákona již v loňském roce určen na měsíc duben (dříve probíhal od 15.ledna do 15. února) . Zápis do naší školy bude 24.dubna 2018. O průběhu budete včas informováni prostřednictvím tohoto webu nebo vývěsky u pošty, případně informacemi v mateřských školách.

Pokud budete žádat pro své dítě odklad školní docházky, v den zápisu vyplníte žádost o odklad školní docházky a tuto žádost doplníte doporučením od lékaře a doporučením z pedagogicko psychologické poradny. Bez těchto dvou doporučení na odklad nelze žádost vyřídit.

Ti co v loňském roce obdrželi odklad školní docházky pro dítě, zápisu se nemusí účastnit, obdrží poštou žádost o přijetí. Vyplněním žádosti a předáním zpět do školy splníte svoji povinnost přihlásit dítě ke školní docházce.

Pro zápis bude opět spuštěno elektronické přihlašování na určitý čas, které zveřejníme kolem 10.dubna na webu, o tomto taky ještě budete včas informováni.

Mgr. Věra Dunajčíková, ředitelka školy

Přihlášky na kroužky

Kateřina Kaprálek Vítamvásová, 2. 10. 2017

POZOR! Na tyto kroužky již nepříjímáme, kapacita je naplněna: Konstrukce a robotika, Kreativní dílna I + II, Zumba, Judo.

Na ostatní kroužky je možné se stále hlásit … začínáme ode dneška pondělí 2. 10. 2017

Seznam přijatých dětí do 1.třídy pro školní rok 2017/2018

Mgr. Věra Dunajčíková, 9. 5. 2017

V příloze uveřejňuji seznam dětí pod registračními čísly zápisu, které byly přijaty do naší školy pro následující školní rok. Přijetí je do školy jako subjektu, nikoliv do určité budovy.

Pro nový školní rok chystáme čtyři 1.ročníky . Svůj zájem o určitou budovu budete pak moci vyjádřit registrací na tomto webu od 13.června. Třídy budou rozmístěny takto: 2x  Purkyňova ulice,

1x v Husova ulice a 1x na Bělíkova ulice (s výukou Comenia Script i běžné písmo).

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků se pak uskuteční 27.června 2017 od 16 hodin na jednotlivých budovách.

Mgr. Věra Dunajčíková, ředitelka školy

Seznam 1 tř. 2017-18 reg.čísla

 

Po námořnicku !

Mgr. Věra Dunajčíková, 7. 4. 2017

V úterý 4.4. probíhal druhý motivační den pro děti, které nastoupí od září do školy, tentokrát na pracovišti v ulici Husova.

Odpoledne proběhlo v námořním duchu. Na děti  se těšily nejen paní učitelky, ale i žákyně. Všichni jako plavčíci. Nábor nových plavčíků byl úspěšný a příjemně strávené odpoledne s námi prožilo 25 dětí se svými rodiči.

Mgr. M. Žabková, vedoucí učitelka

DSC_3793

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.