Projekt EU – Čerstvý vítr z hor

Kateřina Kaprálek Vítamvásová, 4. 9. 2017

Naše škola se stala v květnu 2017 partnerem v projektu ČERSTVÝ VÍTR Z HOR, REG. Č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509, který je spolufinancován Evropskou unií. Týká se budování sítě Center kolegiální podpory ve školách České republiky a rozvoje badatelsky orientované výuky a STEAM.

Vedoucí projektu za naši organizaci je Mgr. Kateřina Kaprálek Vítámvásová (k.vitamvasova@zsazusfrydlant.cz).

Představení projektu:

Název projektu Čerstvý vítr z hor vypovídá o přístupu žadatele projektu k inovativnímu vzdělávání a badatelsky orientované výuce, k výuce přesahující rozměry běžných tříd. Při tvorbě projektu byl kladen důraz na využití dosavadních zkušeností žadatele s tvorbou a rozvíjením sítě spolupracujících škol, i s názornou výukou v oblasti přírodovědných předmětů a jejím propojením směrem k budoucí praxi žáků. Řešení, které projekt nabízí, podporuje předávání zkušeností mezi pedagogy a k neformálnímu vzdělávání prostřednictvím sítě spolupracujících škol, propojuje odzkoušení teoretických poznatků v experimentální praxi. Vede pedagogy k tomu, aby jejich žáci uměli zkoumat přírodu kolem sebe a rozuměli zákonitostem přírody a prostředí kolem sebe. Projekt vytvoří celorepublikovou síť škol, které pustí čerstvý vítr v oblasti SC5 a do okolních škol. Centra kolegiální podpory, dále jen CKP budou společně sdílet své zkušenosti, spolupracovat a inspirovat se s využitím „ťubíků“, které budou reflektovat naplnění cílů projektu.

Žadatel projektu: Základní škola, Trutnov, Komenského 399.

Více na: http://vitrzhor.cz/

Odkazy na naše videomedailonky:

Ochrana před UV zářením

Moderní technologie ve výuce – LEGO

Endotermický děj

Pokusy s jedlou sodou a octem

Pohyb v grafech

Co dokáže podtlak?

Energie bez zásuvky

Mimoškolní aktivity vedení školy pro žáky a rodiče – ovoce, obědy zdarma, dotované mléčné výrobky…

Mgr. Věra Dunajčíková, 19. 7. 2017

Vedení školy již několikátým rokem zajišťuje pro žáky prostřednictvím dotací a smluv například dotované obědy pro sociálně slabé a pro žáky 1.stupně 4x měsíčně bezplatně ovoce na svačinku.

Od nového školního roku 2017/2018 k tomu přibude další novinka – „Mléko do škol“!

Po uzavření smlouvy se společností Laktea k 1.9.2017 , bude mít každý žák 1. – 9. ročníku naší školy možnost odebírat 4 ks neochuceného mléčného výrobku zcela zdarma. Samozřejmě za písemného souhlasu zákonného zástupce (rodiče obdrží mail od třídního učitele již v přípravném týdnu a svůj souhlas|/nesouhlas vyjádří rovněž prostřednictvím mailu ve Škole On Line, aby odběr dotovaných výrobků mohl být zahájen dle počtu souhlasů).

Mgr. Věra Dunajčíková, ředitelka školy

 

 

 


Schůzka rodičů s dětmi před nástupem do Koťat!

Mgr. Věra Dunajčíková, 18. 7. 2017

Dne 29.8.2017 od 15 hodin připravujeme schůzku rodičů s dětmi , které budou nastupovat od září do dětské skupiny. Pro rodiče je to schůzka informační a pro jejich děti seznámení se s prostředím a chůvami.

Srdečně Vás zveme!

Provoz skupiny pak zahajujeme v pátek 1.září.

Mgr. Věra Dunajčíková

manažer projektu Dětská skupina ve Frýdlantu

Dětská skupina od září 2017 – změny!

Mgr. Věra Dunajčíková, 18. 7. 2017

Projekt „Dětská skupina ve Frýdlantu“ vstupuje do druhého roku trvání. Po zkušenostech z provozu minulého roku nastavujeme menší změny .

Od září bude provoz Dětské skupiny Koťata probíhat v době od 7 hodin do 15,30 hodin.

Druhá úprava se týká výše školného:

Celodenní pobyt měsíčně:           900,- Kč

Polodenní pobyt měsíčně:          600,- Kč (nejméně 3 hodiny pobytu, nejvíce 5 hodin, včetně pobytů na 1-2 dny celodenní v týdnu, tj. od 4 dnů v měsíci)

Denní pobyt měsíčně                   200,- Kč  ( nejvíce 3 dny v měsíci)

Trvání projektu Dětská skupina ve Frýdlantu je do 31.8.2018. V případě zájmu rodičů bude projekt prodloužen o další dva roky.

Prosím, prostudujte si Provozní řád této skupiny, zde najdete většinu odpovědí na vaše otázky. V případě potřeby pište: skola@zsazusfrydlant.cz

 

Mgr. Věra Dunajčíková

manažerka projektu Dětská skupina ve Frýdlantu

 

 

Exkurze PRECIOSA

Mgr. Věra Dunajčíková, 26. 6. 2017

V pátek 23.6.2017 se žáci třídy 8.B a 8.E zúčastnili zdarma exkurze do podniku Preciosa – Lustry a.s. Kamenický Šenov. Tato exkurze byla odměnou za výtvarnou soutěž Rok baroka, kde v kategorii 2. stupně se na 1. – 2. místě umístila děvčata Zdeňka Pelcová z 8.B a Simona Bláhová z 8.E a exkurzi vyhrály pro své třídy.
(Celý článek)

Projektový den ,,Bezpečně životem“

Mgr. Věra Dunajčíková, 7. 6. 2016

V pátek 3. června 2016 proběhl na naší škole projektový den „Bezpečně životem“ určený žákům 2. stupně. Projektový den vychází z našeho ŠVP a je primárně zaměřen na ochranu člověka za mimořádných událostí, obranu státu, dopravní výchovu a právní odpovědnost žáků.
(Celý článek)

Pohádkové odpoledne s rodiči v MŠ Bělíkova

Mgr. Věra Dunajčíková, 1. 6. 2016

Setkání s rodiči proběhlo 31. 5. v rámci projektu „Hraj si a povídej“.
Díky tomuto projektu jsme pro naši školku získali finanční prostředky ve výši 49 350,- Kč. Tuto částku uhradilo MŠMT z rozvojového programu na Podporu logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016.
(Celý článek)

Pozvánka „Historický pochod za pokladem“

Kateřina Kaprálek Vítamvásová, 10. 5. 2016

Jedna extra třída úspěšně ukončila svůj projekt a druhá Vás už zve na „Historický pochod za pokladem“ v sobotu 14. května od 9h, start na tenisových kurtech.
(Celý článek)

Extratřída a její projekty

Kateřina Kaprálek Vítamvásová, 10. 5. 2016

Jedna extra třída úspěšně ukončila svůj projekt a druhá Vás už zve na „Historický pochod za pokladem“
(Celý článek)

Projektové dny v Žitavě

Mgr. Věra Dunajčíková, 8. 4. 2016

V pondělí 21. a v úterý 22. března 2016 se 16 žáků naší školy zúčastnilo projektových dní v německé škole v Žitavě. Tématem projektových dní byl Středověk. Po oba dva dny jsme se dopravili do Žitavy a zpět autobusem. Naši sedmáci se učí německy teprve od září, ale statečně se pustili mimo jiné i do krátkého představení Frýdlantu. Jak probíhaly projektové dny, blíže přiblíží někteří jejich účastníci.
(Celý článek)

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.