Schůzka pro rodiče odcházejících žáků z naší školy na střední školu

Mgr. Věra Dunajčíková, 26. 1. 2017

Dne 7.2.2017 od 15 hodin na pracovišti základní školy v ulici Husova proběhne informační schůzka pro rodiče.

Schůzka se týká rodičů vycházejících žáků po splnění základního vzdělání (i pro rodiče vycházejících ze 7. a 8.tříd) a rodičů, jejichž děti se hlásí na víceletá gymnázia.

Rodiče obdrží předvyplněnou přihlášku s potvrzeným prospěchem a zápisový lístek na střední školy. Schůzce bude přítomen třídní učitel a kariérový poradce, který poskytne informace ohledně přijímacího řízení na střední školy, pokud budete potřebovat.

Mgr. Věra Dunajčíková, ředitelka školy

Prihlaska_SS_2016_denni_IZO

Stručný průvodce

vysvetlivky_k_tiskopisum_prihlasek_IZO

Ohlédnutí za FEDUCOU!

Mgr. Věra Dunajčíková, 18. 10. 2016

6.ročník prezentace středních škol  pod názvem FEDUCA je již minulostí. Návštěvnost zájemců o získání informací o studijních programech středních škol byla velká. Veletrhem prošlo 215 návštěvníků.

Děkujeme všem zúčastněným školám za prezentaci v prostorách naší školy a těšíme se na 7.ročník v roce 2017!

Věra Dunajčíková

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES

 

Webový portál ČŠI může pomoci s výběrem školy

Mgr. Věra Dunajčíková, 11. 1. 2015

Česká školní inspekce nabízí rodičům využít možnosti nového informačního systému s názvem InspIS PORTÁL. Stačí vyplnit jednoduchý formulář a systém vygeneruje přehled všech dostupných škol, které odpovídají zadaným požadavkům, doplněný navíc také o inspekční zprávy.

Vstup do systému: https://portal.csicr.cz

 

Ukázkové testy SCIO – jednotné přijímací zkoušky v Libereckém kraji

Mgr. Věra Dunajčíková, 19. 12. 2014

Pod níže uvedenými odkazy jsou k dispozici ukázkové testy z jednotlivých testovaných oblastí členěné podle příslušného ročníku základní školy včetně klíče správných řešení…

http://www.edulk.cz/Příspěvky/tabid/72/EntryId/3277/Ukazkove-testy-SCIO-jednotne-prijimaci-zkousky-v-Libereckem-kraji.aspx

Přijímací řízení ke vzdělávání do 1. ročníků ve středních školách zřizovaných Libereckým krajem v roce 2015

Mgr. Věra Dunajčíková, 14. 11. 2014

Jak budou vypadat přijímací zkoušky v roce 2015 uveřejnil Odbor školství Libereckého kraje dnes na tomto odkazu:

http://www.edulk.cz/LinkClick.aspx?fileticket=ccR3i0UusXA%3d&tabid=160&mid=756

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.