Kontakty

Ředitelství školy

ul. Purkyňova 510, 46401 Frýdlant
482 312 197

podatelna@zsazusfrydlant.cz

skola@zsazusfrydlant.cz

 

Pracoviště základní školy
ul.Purkyňova 510

482 312 123
zspur@volny.cz

ul. Husova 344

482 312 162
zs2_fr@volny.cz

ul. Bělíkova 977

482 312 045
482 312 162
zs2_fr@volny.cz

Pracoviště mateřské školy
ul. Bělíkova 891

482 312 147
msbelikova@seznam.cz

Dětská skupina

728 921 347

ul. Sídlištní 1228

482 312 210
mssidlistni@zsazusfrydlant.cz

ul. Jiráskova

482 312 814
jana.burgrova@gmail.com

vedoucí stravování – ul. Bělíkova

482 311 696
602 487 252

Pracoviště školní družiny
ul. Bělíkova 977

602 405 648

ul. Školní 692, budova školní jídelny

733 533 906

ul. Mládeže 907

482 312 270
723 918 578

602 540 489

Pracoviště základní umělecké školy
ul. Nádražní 827

482 312 132
zusfrydlant@volny.cz

Pracoviště domu dětí
ul. Mládeže 907

482 312 270; 602 540 489
ddm@zsazusfrydlant.cz

Školní poradenské pracoviště
Školní speciální pedagog

736 753 713
gabriela.ouhrabkova@zsazusfrydlant.cz

 

731 191 524

zuzana.kratochvilova@zsazusfrydlant.cz

Odkaz na „Žákovskou“

http://www.skolaonline.cz/

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.