Školné a stravné

Školné:

– dítě po dobu 12 měsíců před zahájením povinné školní docházky: 0,- Kč

– dítě mimo předškoláka měsíčně  350,- Kč

– osvobozeno od úplaty může být dítě jen na základě podané žádosti a to, jestliže rodiče pobírají sociální příplatek nebo dítě chybí celý měsíc v MŠ z důvodů nemoci

 

Stravné:

– denně od 6,30 hodin pitný režim- každé dítě se během dne může kdykoliv napít

– cena celodenní stravy je 34,- Kč (svačina, oběd, svačina)

 

Platba stravného i školného:

– hradí se přes účet, a to předem vždy do 20tého v měsíci

– potřebné informace poskytne vedoucí stravování paní Dana Hančárová (kancelář MŠ Bělíkova)

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.