Zájmové kroužky

ROZVRH KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/20 PŘIPRAVUJEME!

Přihlášku naleznete zde. Přihlášky na kroužky odevzdejte do 30. 9. 2019  do kanceláře či schránky DDM nebo vychovatelkám ve školní družině.

O přijetí žáka do kroužku bude zákonný zástupce informován na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce.

Informace o platbách. Kroužek nutno zaplatit do 15. 10. 2019

Deskové hry – volná kapacita 10

Kroužek je kombinací hádanek, kvízů, hlavolamů a deskových her a klade si za cíl hravou a nenásilnou formou rozvíjet logické myšlení žáků. V klubu se budeme kromě hraní deskových her věnovat základům matematické logiky, řešení logických rébusů a hádanek, šifrovacím hrám, hrám s čísly apod. Kroužek je bezplatný. Po odevzdání přihlášky je povinný, tzn. při nepřítomnosti musí být absence omluvena. Klub zábavné logiky a deskových her je v tomto školním roce financován v rámci projektu PODPORA ZŠ, ZUŠ A MŠ FRÝDLANT II, CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013809, který je spolufinancován Evropskou unií.

Fotografický kroužek – zrušen

Na našem kroužku se děti dozví, jak fotoaparát funguje, jaké jsou jeho základní funkce, jak ho správně použít při focení v interiéru a exteriéru, s bleskem nebo bez blesku apod. Nakonec se své digitální fotografie naučí zpracovat na počítači. Cílem kroužku je rozvíjet dětskou kreativitu, fantazii a smysl pro detail. Nabyté informace si účastníci kroužku vyzkoušejí v praxi při fotografických vycházkách, kde budou fotografovat krajinu, zátiší, portrét, makro nebo dokumentární fotografie. Děti se naučí zachytit svět kolem sebe, využít všechny funkce digitálního fotoaparátu, tvorbu fotografie, různé metody – focení v přítmí, venku, s bleskem, portréty, květiny apod., zpracovávat digitální fotografie. Není-li předem dohodnuto jinak, účastníci se vždy schází v učebně DDM a podle typu aktivity je kroužek realizován v učebně či v venku. K těmto pravidelným setkáním jsou dle zájmu dětí a rodičů o zvoleném víkendovém dni organizovány aktivity v přírodě nebo se vyjíždí do okolí na různé akce. Pro navštěvování kroužku je nutné mít vlastní digitální fotoaparát.

Kroužek JUDO volná kapacita

Cílem kroužku je zlepšení fyzické kondice, pohybové koordinace a postřehu. Děti se učí základům bojového umění Kodokan Judo včetně jeho etických pravidel. Kodokan Judo je tzv. měkká škola, kde proti síle útoku nejde síla obránce. Obránce se snaží sílu útoku odvést stranou či se jí vyhnout. Děti v kroužku cvičí techniků pádů, hodů, znehybnění a úderů.

Přihlášky na kroužek můžete odevzdat vedoucímu kroužku pouze v pondělí 9. 9. Jinak také v kanceláři DDM, platbu můžete provést v hotovosti při odevzdání přihlášky v kanceláři DDM, v kterékoli školní družině nebo převodem na účet po přidělení variábilního symbolu.

Kreativní dílna – volná kapacita 12

Kroužek je zaměřen na různé výtvarné techniky, budeme pracovat s papírem, látkou, stříhat, lepit, kreslit a malovat, šít, vyšívat, pracovat s korálky, modelovací hmotou, voskem a mýdlovou hmotou, aj. Vytvoříme si i drobné dárečky pro různé příležitosti. Cílem kroužku je rozvoj představivosti, estetického cítění a především jemné motoriky a zručnosti.

Cena 600,- Kč za pololetí. Kroužek je realizován v ateliéru, ve 3. patře v budově DDM.

1. Pondělí 15:00 – 16:30 (od 1. do 3. třídy) pod vedením Mgr. Kateřiny Kaprálek Vítámvásová – obsazeno

2. Pondělí 15:00 – 16:30 (od 4. do 6. třídy) pod vedením Vladimíry Tomančákové – volná kapacita 4

3. Středa 15:00 – 16:00 (od 2. do 5. třídy) pod vedením Michaly Bubeníčkové – volná kapacita 4

 Zábavná věda  – volná kapacita 0

Pojďte s námi objevovat, experimentovat a bádat! Prozkoumejme přírodní vědy zábavnou, hravou ale také bezpečnou formou. Co nás čeká?  Jak vyrobit kouzelné tobolky, jak udělat obří bublinu, na jakém principu funguje termoska, kdy nám budou vstávat vlasy „hrůzou“, jak funguje lidské oko, umí se rostliny pohybovat, kde se bere zvuk? To všechno a mnohem více prozkoumáme a  vlastnoručně otestujeme. V tomto školním roce je kroužek financován v rámci projektu PODPORA ZŠ, ZUŠ A MŠ FRÝDLANT II, CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013809, který je spolufinancován Evropskou unií. Určen žákům od 3. třídy.

Úterý 14:00 – 15:30 v ZŠ Husova (boční vchod) pod vedením Mgr. Šárky Stankové a Mgr. Kateřiny Kaprálek Vítámvásové

Cena: zdarma

Konstrukce a robotika – volná kapacita 0

Na kroužku se dětem vysvětlují detaily světa kolem nás pomocí robotů. Děti si při skládání mechanických součástí vyzkouší, jak vlastně fungují různé fyzikální zákony a při programování robota se naučí základní myšlenky algoritmů a jak je použít v reálných situacích. Naučí se i spoustu zajímavostí z matematiky, biologie a jiných oborů. Na každé lekci při stavění robota využíváme čas povídáním o různých zajímavostech spojených s tématem hodiny a vymýšlíme spolu způsoby řešení různých problémů, které mohou při programování robota nastat. Na kroužcích pracujeme s těmito stavebnicemi: Fischertechnik, LEGO WeDo, Mindstorms, VEX, dále s Ozoboty a 3D tikem. V tomto školním roce je kroužek Malí šikulové a Základy robotiky financován v rámci projektu PODPORA ZŠ, ZUŠ A MŠ FRÝDLANT II, CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013809, který je spolufinancován Evropskou unií.

Šachy – volná kapacita 12

Kroužek je určen všem žákům od 1. třídy. Cílem je, aby si děti osvojily základní pravidla a strategie šachu a současně, aby k této hře získaly kladný vztah a dobře se u ní pobavily. Část kroužku je věnována výuce a opakování základů a další pak samotnému hraní, kde si děti mohou všechno naučené ihned procvičit.  K průběhu kroužků také patří příležitostné turnaje.

Sportovní hry – volná kapacita 5

Pohybový a sportovní kroužek je zaměřen na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností dítěte. Jeho cílem je vytvářet u dětí základní pohybové návyky a rozvíjet kladný vztah k pohybu. Hodiny utváří různorodé sportovní či pohybové aktivity a hry odpovídající možnostem a vybavení tělocvičny. Samotné hodiny nemají charakter tréninku a jejich cílem není dosažení špičkové sportovní výkonnosti. Výuka je proto složena hlavně z všeobecně rozvíjejících cvičení, která hravou a soutěživou formou zvyšují obratnost i fyzickou kondici dětí. Pomáhají rovněž ke zlepšení jejich zdravotního stavu a pozitivně ovlivňují vývoj jejich pohybového aparátu. Pro děti bude náš sportovní kroužek zábavným a příjemným zpestřením. Pro navštěvování kroužku nevyžadujeme žádné speciální oblečení, důležité je pouze to, aby se dítě cítilo pohodlně a nic je neomezovalo v pohybu (elasťáky, tepláky, tričko apod.). Jako obuv jsou vhodné cvičky nebo tenisky.

Myslivost a ochrana přírody – volná kapacita 5

Myslivecký kroužek, je vhodný pro všechny děti, které mají zájem o zvířata a přírodu vůbec. I když preferujeme pobyt a aktivity venku v okolí Frýdlantu, využíváme také zahradu při DDM. Za nepříznivého počasí (hlavně v zimních měsících) máme vlastní přírodovědnou učebnu v suterénu DDM. Účastníci se seznamují nejen s mysliveckými činnostmi, od popisu zvěře, poznání jednotlivých druhů, potřeb, stop, zoologií apod. Rozšiřují si vědomosti z hlediska lovectví, střelectví, nemocí zvěře, chovu zvěře, chovu a výcviku loveckých psů, s celoroční činností myslivců v honitbách. Není-li předem dohodnuto jinak, účastníci se vždy schází u DDM a podle typu aktivity je kroužek realizován v učebně či v přírodě. K těmto pravidelným setkáním jsou dle zájmu dětí a rodičů o zvoleném víkendovém dni organizovány aktivity v přírodě nebo se vyjíždí do okolí na akce připravené myslivci, lesy či ekocentry. Budou-li mít děti zájem poměřit své znalosti o přírodě a myslivosti s dětmi z jiných kroužků v rámci ČR, lze je připravit a zapojit do národní vědomostní soutěže „Zlatá srnčí trofej“. Kroužek začíná až 8. 10. 2019, 5. 10. (místo 1.10.) jedeme na výlet do Kuksu.

Výtvarné činnosti – zrušeno

Kroužek je zaměřen na klasické i netradičními výtvarné techniky, práci s papírem. Cílem kroužku je rozvoj představivosti, a jemné motoriky.

Rybářský kroužek – volná kapacita 10

Rybářský kroužek, je vhodný pro všechny děti, které mají zájem o rybolov a přírodu. Je zaměřen na poznávání přírody v okolí vod, znalosti z oblasti rybaření, přípravy na rybářské zkoušky, děti se naučí různé rybolovné techniky. Větší část kroužku je realizována na rybníku, v zimě v učebně DDM. O víkendech kroužek využívá tělocvičnu na ZŠ, ul. Purkyňova pro výuku rybolovné techniky.

Školička – volná kapacita 10

„Školička“ je projekt, kde se děti nenásilnou formou připravují na vstup do naší školy. Při odpoledních setkáních 1x týdně bude mít budoucí prvňáček příležitost individuálně projevovat své pocity a zážitky, bude se učit naslouchat, také pozorovat a popisovat věci a děje kolem sebe. Budeme společně hrát zdánlivě nematematické hry pro rozvoj počítání a matematických představ. Čekají nás říkadla, písničky, rozvíjení rytmického cítění, budeme skládat a modelovat z papíru, rozvíjet manuální zručnost. Zaměříme se na správné držení tužky, správné sezení při psaní a vše co by měl malý školáček zvládnout. Zdokonalíme si úsudek, pozornost, soustředění a představivost, ale hlavně se naučíme spolupracovat s kamarády a NEBÁT SE ŠKOLY! Informativní schůzka se bude konat v pondělí 30. 9. 2019 v době od 16:00 hodin v budově ZŠ Purkyňova ve třídě 2. E.

 

Více se o kroužcích dozvíte i na webu volnočasových aktivit www.free-time.cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.