Dokumenty školy

SMĚRNICE  ŠKOLY  :

Školní řád

Školní řád – hodnocení

Školní řád – výlety k 1.5.2016

Školní řád MŠ

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016-2017

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017-2018

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
ŠVP- 20162017

ŠVP DDM

ŠVP ŠD

Dodatek č. 1 ŠVP ŠD

Dodatek č. 2 ŠVP ŠD

ŠVP MŠ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

Minimální preventivní program 2018_2019

VNITŘNÍ ŘÁD DDM A ŠD

Vnitřní řád školní družiny

příloha1_Směrnice úplata v ŠD

Příloha č.2 VŘ ŠD – Organizace ŠD ve školním roce

Příloha č.3 VŘ ŠD – Omlouvání a odchody žáků ze školní družiny

Vnitřní řád DDM

SMĚRNICE_Úplata za zájmové vzdělávání v kroužcích

Rozvrh kroužků DDM ceny 2019

DĚTSKÁ SKUPINA KOŤATA

Provozní řád Dětské skupiny Koťata od 1. 9. 2018

Plán výchovy a péče Dětské skupiny Koťata od 1. 9. 2018

Rozpočet školy a střednědobé výhledy rozpočtu

Střednědobý výhled 2019-2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 – 2021

Schválený rozpočet na rok 2019

Zpracovávání a ochrana osobních údajů

Informační memorandum o zpracování osobních údajů

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.