Dokumenty školy

SMĚRNICE  ŠKOLY  :

Školní řád

Školní řád – pravidla hodnocení

Školní řád MŠ

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016-2017

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017-2018

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018_2019

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
ŠVP ZV

ŠVP DDM

ŠVP ŠD

ŠVP MŠ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

Minimální preventivní program 2019_2020

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY – STANDARDIZOVANÉ POSTUPY ŘEŠENÍ

Krizový plán školy

VNITŘNÍ ŘÁD DDM A ŠD

Vnitřní řád školní družiny

Směrnice úplata v ŠD

Organizace ŠD 2019_2020

Omlouvání a odchody žáků ze ŠD

Vnitřní řád DDM

SMĚRNICE_Úplata za zájmové vzdělávání v kroužcích

Rozvrh kroužků DDM ceny 2019

DĚTSKÁ SKUPINA KOŤATA

Provozní řád Dětské skupiny Koťata od 1. 9. 2018

Plán výchovy a péče Dětské skupiny Koťata od 1. 9. 2018

Rozpočet školy a střednědobé výhledy rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2020

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2021

Schválený rozpočet hospodaření na rok 2019

Návrh rozpočtu hospodaření na rok 2020

Zpracovávání a ochrana osobních údajů

Informační memorandum o zpracování osobních údajů

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.