Vedení školy

Ředitel školy  Mgr. Bc. Petr Kozlovský
Zástupce pro základní školu Ing. Jaroslav Prášil – pracoviště ZŠ v ul. Purkyňova

Mgr. Helena Rusková – pracoviště ZŠ Husova a Bělíkova

Zástupce pro základní uměleckou školu Vladimír Hrdina
Zástupce pro volnočasové aktivity a projektové řízení Mgr. Kateřina Kaprálek Vítámvásová
Vedoucí mateřských škol Mirka Balášová – pracoviště MŠ v ul. Sídlištní

Michaela Fiedlerová, Dis. – pracoviště MŠ v ul. Jiráskova

Kateřina Švejdová – pracoviště MŠ v ul. Bělíkova

Vedoucí kanceláře Jaroslava Zárubová
Správce budov Marie Temmink
Výchovný poradce Ing. Jaroslav Prášil
Metodik prevence Mgr. Jitka Šormová (OP ZŠ Purkyňova

Mgr. Zdeňka Kozlovská (OP ZŠ Bělíkova)

Mgr. Vojtěch Blažek (OP ZŠ Husova)

Školní speciální pedagog Mgr. Radoslava Žáková
Školní psycholog neobsazeno
Vyrobeno Pinn computers s.r.o.