Oznámení o zvýšení ceny stravného ve školní jídelně mateřské školy od 1. 3. 2020

Mgr. Petr Kozlovský, 8. 1. 2020

Vážení rodiče,

od 1. 3. 2020 dochází ke zvýšení cen stravného ve školní jídelně mateřské školy.

Ceny stravného se neměnily od ledna 2012. V průběhu uplynulých let došlo u některých potravin k nárůstu cen v řádu desítek procent. Abychom mohli i nadále dětem v mateřské škole poskytovat kvalitní a pestré  stravování, které odpovídá současným normám a požadavkům, jsme nuceni navýšit cenu stravného. Níže uvádíme tabulku s porovnáním cen současných a nových cen platných od 1. 3. 2020.

  Strávníci do 6 let Strávníci nad 6 let
Stávající ceny Nové ceny Stávající ceny Nové ceny
Přesnídávka 7,- Kč 7,- Kč 7,- Kč 8,- Kč
Oběd 20,- Kč 22,- Kč 20,- Kč 23,- Kč
Svačina 7,- Kč 7,- Kč 7,- Kč 8,- Kč
CELKEM 34,- Kč 36,- Kč 34,- 39,- Kč

 

Bližší informace ke zvýšení cen a k platbám stravného dětí v mateřské škole Vám ráda poskytne vedoucí školního stravování MŠ paní Dana Hančarová. Směrnici ke stanovení výše stravného ve školní jídelně mateřské školy platnou od 1. 3. 2020 najdete zde .

 

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.