Listopad v MŠ Jiráskova

Mgr. Petr Kozlovský, 3. 12. 2019

,,Na podzim když zlátne listí na stromech, nech nám kousek léta, vlaštovičko, nech, nech nám kousek písničky, malý skřivánku, aby nám zněla dál z ranních červánků…“. Pomalu se loučíme i s podzimem, ale nezahálíme, v naší školce se pořád něco zajímavého děje.

Ve třídě Ježků 7. a 21. 11. proběhly další lekce Malé technické univerzity a opět se setkaly s nadšením dětí pro stavby a konstrukce všeho druhu. 12. 11. jsme strávili celý den v pyžamech, soutěžemi, tancem a četbou pohádek, o  Pyžamovém dni jsme zde již psali.

Velmi rádi jsme přijali pozvání od nadpraporčíka Bc. Vladimíra Hovada k návštěvě Policie ČR se sídlem v Černousích. Ve čtvrtek 14. listopadu jsme se s dětmi z 2. třídy vydali vlakem na návštěvu. Na nádraží nás přivítal pan Hovad se svou dcerou Sabinou, která před pár roky k nám do školky chodila. Děti se při příchodu nasvačily a pak už nás čekala ukázka výcviku poslušnosti u pejska Dexíka, který věkově odpovídal našim dětem ze školky a o jeho výcvik se stará právě Sabinka. Jako další následovala ukázka poslušnosti a zadržení zloděje starším psem Toníkem. Oba pejsci jsou belgičtí ovčáci. Ještě nám policista Saša se svým psem německým ovčákem předvedl zadržení pachatele, dokonce i s použitím zbraně. Policista Pavel dětem ukázal výzbroj, kterou používají při policejním zásahu, děti si mohly vestu, přilbu i pouta vyzkoušet. Vyzkoušel také děti, zda znají telefonní číslo na Policii. Program jim zpestřil kouzlením a to mu šlo opravdu velice dobře. Připravena byla také hra na postřeh a všímavost – hledání slepých patron. Na závěr si děti mohly zblízka prohlédnout policejní auto, samozřejmě si do něj i nastoupit. S poděkováním za zajímavé a pěkné dopoledne jsme se vydali na zpáteční cestu při které si děti vyprávěly o svých zážitcích. Budeme se těšit na další pozvání.

V sobotu 16. listopadu jsme se sešli na školní zahradě a celé dopoledne strávili podzimním úklidem a chystáním zahrady na zimu. Hrabalo se listí, stříhaly keře, k zimnímu spánku jsme uložili i naši bylinkovou zahrádku. Nechybělo ani malé občerstvení a teplý čaj pro ochotné brigádníky. Rádi bychom touto cestou ještě jednou poděkovali všem, kteří při této brigádě pomáhali a odvedli opravdu velký kus dobré práce.

Abychom udělali něco pro své zdraví, chodili jsme pravidelně každé pondělí a pátek do solné jeskyně. Tento měsíc jeskyni navštěvovaly starší děti (Ježci), mladší děti ze třídy Ptáčat budou do jeskyně chodit v měsíci lednu.

Tento měsíc také začaly čtvrtky s dopolední zumbou a lektorkou Hankou Roušarovou v obou třídách. Dětem se lekce zumby moc líbí, pokaždé se na ně moc těší a nadšeně zapojují do tance, jak je ostatně vidět na fotografiích. Děkujeme tímto p. Roušarové, že se ve svém volném čase našim dětem takto věnuje.

Závěr měsíce byl ve znamení očekávání adventu. Na tvořivém odpoledni si rodiče s dětmi mohli již tradičně vyrobit adventní věnec a vznikaly skutečně nádherné vánoční dekorace. Některé děti pomáhaly svým rodičům, jiným se moc líbil mlsací koutek. Ve třídách voněla káva, čaj a chvojí, atmosféra byla poklidná a předvánoční.

Blíží se měsíc prosinec a s ním tak dlouho očekávané mikulášské besídky, zdobení stromečků ve třídách, návštěva Betléma, zpívání pro babičky a dědečky v domově pro seniory U Spasitele a samozřejmě vánoční besídka s cukrovím, koledami a dárky. O tom všem vám rádi napíšeme v příštím článku, těšte se!!

Za MŠ Jiráskova M. Fiedlerová a J. Burgrová

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.