Listopad v MŠ Sídlištní

Mgr. Petr Kozlovský, 1. 12. 2019

V listopadu proběhlo v naší mateřské škole mnoho různých akcí.

Hned první listopadový týden jsme se dozvěděli v zábavně naučném programu, který se jmenoval „Bezpečný pes“, jak se chovat k neznámým psům a jak se bránit před případným napadením. Pejsek, který nás navštívil byl tak milý a hodný, že se ho děti nemusely vůbec bát. Na závěr jsme si pejska mohli všichni i pohladit a někteří by si ho dokonce rádi i odvedli domů.

Předškoláci si v rámci projektu „Malá technická univerzita“ popovídali o městě, o různých budovách a měli možnost si vyzkoušet stavbu silnic. Všichni se stali na chvíli urbanisty, staviteli města, což bylo velké dobrodružství. Tvůrčí dopoledne si děti moc užily.

Viděli jsme také dvě pohádky. Jednu o „Pyšné žirafě“, druhá se jmenovala „Za písničkou do pohádky“. V ní jsme byli „začarováni“ do pohádkových postav a také jsme si přitom zazpívali a zatancovali s pohádkovou vílou.

Naše školka se pravidelně zapojuje do akcí pořádaných frýdlantskými zahrádkáři a spolkem Baráčníků. Na poslední baráčnickém setkání tak vystoupily naše děti ze třídy Opiček. Připravily si pásmo básniček a písniček, které se publiku moc líbilo. Děti dostaly sladkou odměnu a paní učitelky velké poděkování od všech zúčastněných. Poděkování patří také ochotným rodičům, kteří místo sobotního odpočinku přivedli děti na vystoupení.

Měsíc listopad byl velice podnětný a zábavný. Je vidět, že naše děti jsou opravdu šikovné.

Na dveře nám pomalu klepe měsíc prosinec a my se těšíme na to, co nám nového přinese.

Kolektiv učitelek MŠ Sídlištní

 

bty

bty

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.