Říjen v MŠ Bělíkova

Mgr. Petr Kozlovský, 5. 11. 2019

Přestože se na nás přestává usmívat sluníčko, začíná se více ochlazovat, dětem radost neubývá. Na začátek října jsme pozvali všechny rodiče, aby si s námi a jejich ratolestmi přišli něco vyrobit. Byly to zrovna Podzimní dílničky a podle tématu jsme i vyráběli. Papírové ježky, zvířátka z kaštanů, zobání pro ptáčky, navlékání přírodnin nebo svícínky jako dýně. Také jsme začali navštěvovat tělocvičnu v ZŠ Bělíkova. Pro děti to je vždy zpestření a větší zábava při cvičení.

Děti ze Zajíčků a Berušek se jely podívat do Hejnic do Střevlíku. Tentokrát je čekalo téma Lesní zvířátka. Děti i paní učitelky se dozvěděly spoustu zajímavých informací o zvířátkách . Jako vždy to bylo zábavnou a hravou formou. Také nás navštívila paní, která dětem povídala o včeličkách. Ochutnával se med a hrály se hry.

Vyjeli jsme si celá školka také do Liberce do Naivního divadla za pohádkou Proletět duhou. Třída Veverek se zapojila do sběru kaštanů pro Lesy ČR a celá školka se podílí na úklidu zahrady MŠ. Snažíme se o své okolí pečovat. 

Nakonec měsíce se děti mohly těšit na podzimní prázdniny a teď už nás čeká trénování na vánoční besídky.

Za MŠ Bělíkova Kateřina Švejdová.

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.