Říjen v MŠ Jiráskova

Mgr. Petr Kozlovský, 3. 11. 2019

,,Říjen ví jen něco málo, o tom co se v létě stalo, vítr fouká do mraků, do pentliček od draků…“

A říjen už je tu, třída Ježků začala chodit do tělocvičny v Purkyňově ulici a to každou středu, protože každý přece ví, že „ ve zdravém těle je zdravý duch.“

Hned na začátku měsíce jsme dostali od paní Lupínkové pozvání na Okresní výstavu králíků, drůbeže a holubů, kterou pořádal Svaz chovatelů ve Frýdlantu. Tak jsme se obě třídy v pátek 4. října na výstavu vypravily, naštěstí se pořádala v Kodešově ulici, kousek od školky. Děti byly jak u vytržení: taková spousta králíků!! Strakáči, rezatí, černí, bílí, šediví a tak se jen ozývalo: „ Jé, ten má dlouhé uši a tenhle má uši jako beran a tenhle má červené oči a tenhle je jak dalmatin…“ Dokonce si děti mohly jednoho králičího obra pohladit. Podívali jsme se také, jakou musí zvířata projít vstupní prohlídkou u veterináře před výstavou. Bylo zde k vidění i spousta druhů slepic, holubů, kačen. Výstava se všem moc líbila.

Ježci se i letos vydali vláčkem na výstavu „Ovoce a zeleniny“ do Stráže n. Nisou. Jezdíme sem s dětmi každoročně, výstava je vždy krásně připravená. Děti zde viděly spoustu druhů jablek a hrušek, zeleniny a také obří dýně. A těch hub; děti spoustu z nich znaly, protože se hned chlubily, že také chodí do lesa na houby. I paní učitelky žasly, kolik druhů hub je jedlých. Co nás ještě zaujalo, bylo paličkování, které tam i se svými výrobky předváděla místní zručná důchodkyně. A samozřejmě nechybělo poznávání bylinek ani ochutnávka bylinkových čajů a moštu. Ještě si děti před zpáteční cestou pohrály na hřišti a pak hurá na vlak. Tentokrát při zpáteční cestě tunelem zhasla světla, to bylo něco!! Ostatní cestující se jen usmívali nad dětským výskotem.

I v dalším říjnovém týdnu vyšlo nádherné počasí a tak jsme ho s dětmi využili k vycházkám do lesíka a do vzdálenějšího okolí. Jedna z vycházek nás zavedla na Křížový vrch, odkud je nádherný výhled na naše město. Děti poznávaly radnici, kostel, rozhlednu, Antonii i naši školku. Cestou zpět jsme sbírali krásně zbarvené listí, ze kterého jsme si ve školce navlékli listovou housenku. Další vycházka nás zavedla až k zámku na pozemek Střední školy hospodářské a lesnické na jejich naučnou zemědělskou stezku a tady zrovna studenti sklízeli mrkev a řepu. Děti si prohlédly nářadí – kluci hlavně obdivovali jejich traktůrek a samozřejmě, že si i řepu v rukou otěžkali. Prohlédli jsme si i ovocné stromky, ale všechno ovoce až na plody kdoulovce a myšpule, bylo sklizeno. Při zpáteční cestě jsme prošli zámeckým parkem až ke kurtům a Lesní naučnou stezkou pod Křížovým vrchem s krásnou vyhlídkou na zámek a pak hurá na oběd do školky.

Ve čtvrtek 17. října k nám na návštěvu přišly sestry Klozovy se svými pejsky. Andrejka má vodícího psa pro nevidomé a tak dětem předvedla, co vše umí a jak jí její pejsek pomáhá. Podrobněji o této návštěvě jsme zde již psali.

Třída Ježků se vydala ještě na jeden kratší výlet a to ke Dni stromů do Arboreta J.Eberta ve Ferdinandově. Cestou od autobusu jsme procházeli vesnicí a tam mají u některých domků ploty zdobené hrnky – prostě „ploty hrnkovníky.“ Poslechli jsme si zurčení Černého potoka, ukázali si, kde je kopec Ořešník a pak už rovnou do Arboreta, kde roste spousta keřů a stromů jako třeba smrk převislý a stříbrný, různé druhy borovic, jedlí, japonských javorů, azalek, magnolií, kaštan jedlý, líska turecká ale také sekvojovec obrovský, „mamutí strom“ až z Kalifornie. Bylo se na co dívat, a tak jsme se plni dojmů vraceli krásnou podzimní přírodou kolem penzionu Hubert k Mysliveckému zátiší, kde na nás už čekal autobus.

V tomto měsíci v rámci polytechnické výchovy a projektu Malá technická univerzita se děti staly malými architekty a inženýry. Stavby se jim povedly, naučily se pracovat ve skupinkách, radit se a pomáhat si navzájem.

Ke konci října jsme pozvali rodiče na tvořivé odpoledne vyrábění z kaštanů, šišek a žaludů. Děti s rodiči vyrobili společně krásné věci a užili si odpoledne plné pohody i s malým občerstvením.

Za MŠ Jiráskova napsala J. Burgrová

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.