Na základní škole začal fungovat žákovský parlament

Mgr. Petr Kozlovský, 18. 10. 2019

Od října 2019 má naše škola tři samostatné žákovské parlamenty.

Po několikaleté odmlce zahájily v polovině října 2019 na jednotlivých pracovištích frýdlantské základní školy svoji činnost žákovské parlamenty.  Školní žákovský parlament se nevěnuje politice, jak ji známe my dospělí. Jeho členové se snaží zlepšovat prostředí školy, zaměřují se na její vnitřní život, organizují pro spolužáky, učitele, rodiče a veřejnost nejrůznější akce
a aktivity. Jsou důležitým článkem v komunikaci mezi žáky, učiteli a vedením školy, svojí činností posilují sounáležitost žáků se školou.  Členům žákovského parlamentu pomáhají v jejich práci proškolení koordinátoři z řad učitelů školy. U členů žákovských parlamentů se snažíme rozvíjet samostatnost, zodpovědnost, schopnost spolupracovat, komunikovat
a kultivovaným způsobem obhajovat a prosazovat své názory.

Zástupci žákovského parlamentu jsou voleni z řad zájemců ze tříd od 4. do 9. ročníku, pouze na pracovišti ZŠ Bělíkova jsou členy parlamentu žáci 1. až  5. ročníku. Každou třídu reprezentují dva až tři zvolení zástupci, jejich funkční období je dvouleté. Žákovský parlament se schází zpravidla 1x týdně před začátkem vyučování, délka schůzky je 45 minut. Za odměnu si mohou členové parlamentu vybrat, kam dvakrát v průběhu školního roku vyrazí místo školního vyučování.

A jak vlastně probíhaly naše volby do žákovského parlamentu? Na začátku října představili koordinátoři ve třídách hlavní myšlenky žákovského parlamentu a společně s žáky se snažili pojmenovat, jaké vlastnosti by měl ideální zástupce třídy v parlamentu mít. Následně se mohli žáci dobrovolně hlásit a zapisovat na „kandidátní listiny“. Učitelé připravili hlasovací lístky, nechyběly ani volební urny, zástěna a státní znak. Na vše dohlížela volební komise. Žáci tak měli možnost si zatím nanečisto vyzkoušet, jak vypadají skutečné volby, ke kterým chodíme my dospěláci. Po volbách byly sečteny všechny volební hlasy a vyhlášeni vítězové voleb za jednotlivé třídy.

Ve čtvrtek 17. října 2019 se pak v obřadní síni frýdlantské radnice konalo slavnostní jmenování zvolených žáků. Nechybělo úvodní slovo ředitele školy Mgr. Bc. Petra Kozlovského a starosty Města Frýdlant ing. Dana Ramzera. Slavnostní atmosféru doplnilo hudební vystoupení flétnového souboru Flauto Collegium, který v rámci frýdlantské základní umělecké školy vede paní učitelka Lenka Špringlová.

Všem členům našich tří  žákovským parlamentů přeji pro jejich práci hodně štěstí, pozitivní energie a vytrvalosti! Jsem moc rád, že při zvelebování školy a obohacování školního života máme nové důležité partnery a spojence.

 

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy


Členové ŽP pracoviště ZŠ Bělíkova:

Alexandra Himmelová, Marie Čepelíková, Tomáš Rajn, Samuel Kašík, Veronika Poláková, Vít Kestner, Martin Čeněk, Karolína Šenová, Anna Richtrová, Klára Kutílková, Anna Martínková, Laura Ramzerová, Valérie Provazníková, Matěj Tomčík, Natálie Farníková, Ondřej Tůma.

Členové ŽP pracoviště ZŠ Husova:

Mia Kateřina Zverková, Viktorie Mislo, Jakub Čulaga, Matyáš Hájek, Tadeáš Brož, Martina Moudrá, Karel Bartoň, Barbora Filová, Pavel Mauer, Anežka Šidlová, Jan Křička, Šimon Procházka, Pavol Rác, Karel Kaplet, Kryštof Donát, Leona Gavendová, Marie Krúpová, Richard Richtr, Adéla Kučerová, Sofie Borecká, Jiří Papírník, David Sekáč, Barbora Patřičná, Jakub Vrkoslav.

Členové ŽP pracoviště ZŠ Purkyňova:

Olinka Havlová, Matěj Zrůst, Marie Krýchová, Kristýna Semerádtová, Adéla Bekeová, Karolína Štrauchová, Michaela Zástěrová, Tadeáš Chládek, Tomáš Ráftl, Jiří Kačírek, Lukáš Vokoun, Vendelín Buriánek, Matěj Mauer, Jakub Holický, Zuzana Šteigrová, Antonín Vondrovský, Pavel Žuder, Anežka Matysová, Andrea Fiedlerová, Robin Mikula, Antonín Michoň, Nikola Molčanová, Anežka Kopecká, Adéla Zalabáková.

 

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.