Žáci kroužku na soutěži Zlatá srnčí trofej

admin, 13. 6. 2019

Ve dnech 24. – 25.5. 2019 se konala soutěž Zlatá srnčí  trofej. Pořadatelem této soutěže byl Okresní myslivecký spolek Liberec a Myslivecký spolek Předlánce – Černousy. Této soutěže se účastnilo okolo 60 dětí, které dochází do mysliveckých kroužků nebo mají zájem o přírodu, myslivost a její ochranu. Z kroužku Smědáček při Domu dětí a mládeže Frýdlant se účastnilo celkem 9 dětí.

V této soutěži jsou děti rozděleny do kategorií 1. (MŠ, 1.-2. třída), 2. (3. – 5. třída) a 3. (6. – 9. třída). Soutěž probíhala formou testových otázek a poznávací stezkou okolní přírodou Polních Domků, Černousy, s jednotlivými zastaveními. Každý soutěžící je zvlášť zkoušen z různých mysliveckých či přírodních oborů, např. zoologie, střelectví, kynologie, péče o zvěř, lovectví, dendrologie nebo botaniky.

Součástí soutěže byla samostatně hodnocena střelba ze vzduchovky a výtvarná soutěž (přivezené kresby a modely s mysliveckou tématikou). V letošním roce bylo téma „Lovecká zařízení v honitbě“.

V soutěži střelby ze vzduchovky se umístil na 2. místě Václav Berka, 5. třída, ZŠ Frýdlant – Bělíkova. Výtvarnou soutěž v nejmladší kategorii vyhrála Kristýna Kubátová, MŠ Raspenava a vítězem ve starší kategorii vyhrál její bratr Lukáš Kubát, 3. třída, ZŠ Raspenava.

Medaile ze soutěže Zlatá srnčí trofej děti z kroužku nevybojovaly, ale obsadily též úspěšná místa. V nejmladší kategorii se umístil na 5. místě Adam Zika, na 7. místě Kristýna Kubátová, na 8. místě Vít Litoš a na 9. místě Markétka Rasó. Ve starší kategorii se na 5. místě umístil Josef Litoš, na 6. místě Lukáš Kubát, na 9. místě Karla Kovářová a na 10. místě Václav Berka. V nejstarší kategorii byl na 17. místě Jakub Zika.

Na tomto místě je vhodné všem zúčastněným pogratulovat a popřát jim, aby i v dalších letech byli úspěšní.

Myslivosti Zdar!

Zuzana Wudyová, vedoucí kroužku myslivosti a ochrany přírody

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.