Naši ruštináři na celostátní přehlídce Puškinův památník v Praze

Mgr. Petr Kozlovský, 11. 6. 2019

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 v Ruském středisku vědy a kultury v Praze se uskutečnil 53. ročník celostátní přehlídky – ARS POETICA – Puškinův památník.

Na tuto přehlídku byly pozvány vítězové krajských kol, kteří předváděli díla ruských umělcu a autoru v oblasti slovního projevu, zpěvu a tancování. Naše škola se této soutěže zúčastnila již podruhé. Reprezentovali nás žáci osmých tříd pracoviště ZŠ Purkyňova(Cimplová Lucie, Guttenbergová Sára, Melka Dominik, Vacková Eliška, Horčičková Veronika, Kröner Adam, Prchal Tomáš, Špínová Melánie, Vaníčková Viktorie). Žáci se předvedli v kategorii slovního projevu a ukázali pohádku „O Velké Řepě“ v ruském jazyce (RJEPKA). Vystoupení bylo na vysoké úrovni jak po jazykové, tak i po umělecké stránce. Účinkující byli odměnění diplomy a cenami.

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy, přejeme hodně úspěchu.

 

Ilona Gurdžjanová

 

 

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.