Bylinková zahrádka v MŠ Jiráskova

Mgr. Petr Kozlovský, 5. 6. 2019

 

Na počátku byl nápad p. učitelky Jany Slejškové a jeden zarostlý a nevyužitý kout u vchodu do mateřské školy.

Napoprvé jsme se sešli jednu listopadovou sobotu – rodiče ochotní přijít do školky i v sobotu odpoledne, učitelky a také děti. Ti všichni pilně pracovali, vozili hlínu, kameny. Bylo skvělé, že se našli i ti, kteří materiál na výrobu bylinkové zahrádky poskytli, pomohli dobrou radou či nápadem. Již po tomto dni bylo vidět, jak velký kus práce všichni odvedli a těšili jsme se na jaro, až zahrádku společně osázíme a dokončíme.

Museli jsme sice trochu déle vyčkat na správné počasí, ale čekání se nám vyplatilo. Některé bylinky jsme dostali darem od rodičů a hodných sousedů, některé přinesly paní učitelky.

Dnes na naší bylinkové zahrádce máme různé druhy bylinek, koření a dokonce některé léčivky. Do sázení se nadšeně zapojily i děti a teď už budeme společně pozorovat, jak nám všechny rostlinky porostou, pokvetou, některými nám paní kuchařka může vylepšit obědy a svačinky.

Na vršku naší bylinkové spirály bydlí krásná žabka, kterou pro nás vyrobila jedna moc šikovná maminka. Ještě jí s dětmi vymyslíme nějaké půvabné pohádkové jméno.

Chtěla bych na závěr moc poděkovat všem, kteří nám projekt zahrádky pomohli zrealizovat, přispěli pomocí, materiálem, radou i dobrou náladou. Je, myslím, dobré, když naše děti vidí, jak taková zahrádka vzniká, co je za tím práce a úsilí, jak dlouho trvá, než bylinky vyrostou a kolik péče je potřeba vynaložit, aby vyrostly a dělaly radost.

 Za kolektiv pracovníků MŠ Jiráskova Michaela Fiedlerová

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.