Další úspěšné jaro Základní umělecké školy Frýdlant

Mgr. Petr Kozlovský, 14. 5. 2019

Březen a duben jsou měsíce, ve kterých se pravidelně zhodnocuje práce žáků a učitelů základních uměleckých škol (ZUŠ) v soutěžích, které vyhlašuje každý rok MŠMT.

V březnu a dubnu většinou probíhají krajská a celostátní kola soutěže hudebních oborů. V tříletém cyklu se pravidelně střídají všechny obory ZUŠ, letos soutěžili žáci v oboru Komorní hra s převahou dechových nástrojů. Frýdlantská škola se rozhodně v této soutěži neztratila, naopak, její výsledky řadí „naší Zušku“ mezi letos nejúspěšnější školy Libereckého kraje.  Komorní hra bývá považovaná za velmi náročnou hudební kategorii, která vyžaduje vlastní velmi intenzivní přípravu a navíc mnoho času na společných zkouškách, protože komorní hra je o vzájemné souhře a komunikaci mezi hudebníky. Velkou roli v tuto chvíli hrají zkušení pedagogové, kteří musí  obětovat spoustu svého volného času, soboty a neděle, práci s dětmi. Frýdlantská ZUŠ naštěstí takové pedagogy má. Lenka Špringlová – vyučuje hru na příčnou flétnu a sborový zpěv (Mimochodem s pěveckým sborem ZUŠ Carmina získala Stříbrné pásmo, tedy druhé místo v krajském  kole  Celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů v Jablonci nad Nisou.) a Eduard Himmel – učitel hry na zobcovou flétnu,  který se svými žáky získal v posledních letech dlouhou řadu cen v Celostátních kolech.

Ještě bez někoho by to ale nešlo. Velké poděkování patří všem trpělivým a ochotným rodičům za jejich opravdu velkou pomoc i oni museli obětovat mnoho svého času.

Do Krajského kola soutěže ZUŠ postoupily všechny naše soubory, které soutěžily v kole Okresním, už to byl veliký úspěch. V Krajském kole, které se konalo 20. března v České lípě jsme dopadli takto: Duo příčných fléten (Tereza Málková a Kateřina Semerádtová) III. místo, Duo zobcových fléten (Klára Formánková a Adéla Horká I. místo. Důvodem k radosti byl postup všech tří kvartet do Celostátního kola, jinými slovy dvanáct dětí z Frýdlantu mezi elitou z celé České republiky. Kvarteto zobcových fléten (Michaela Erbanová, Barbora Kozlovská, Marie Krúpová a Tereza Sedláčková) I. místo s postupem, Kvarteto příčných fléten (Tereza Čepelíková, Johana Rosenbaumová, Magdaléna Straková a Valentýna Wanka) I. místo s postupem, Kvarteto Flauto Collegium (Kateřina Mrázová, Tereza Málková, Anežka Pokorná a Viktorie Svěrčinová) I. místo s postupem. Krajská porota udělila ZUŠ Frýdlant ještě jednu cenu. Lenka Špringlová,  které postoupila do Celostátní kola obě kvarteta získala Cenu poroty Za vynikající pedagogickou práci.

 Celostátního kola soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů se v Liberci ve dnech 25. – 28. dubna zúčastnilo cca 250 komorních souborů z celé České republiky, neztratili jsme se ani v konkurenci Prahy, Brna, Plzně, Ostravy…  Když jsme minulý rok  přivezli z Celostátní kola v Praze v sólové hře na dechové nástroje Čestné uznání, dvě Třetí místa a jedno Druhé místo. Mysleli jsme si všichni, že to je maximum a víc už těžko něco dokážeme.  To co se na konci dubna stalo v Liberci jsme opravdu nečekali:

Kvarteto zobcových fléten (M. Erbanová, B. Kozlovská, M. Krúpová a T. Sedláčková)

  1. místo. (E. Himmel)

Kvarteto příčných fléten (T. Čepelíková, J. Rosenbaumová, M. Straková a V. Wanka)

  1. místo. (L. Špringlová)

Kvarteto Flauto Collegium (K. Mrázová, T. Málková, A. Pokorná a V. Svěrčinová)

  1. místo. (L. Špringlová)

 

Všem soutěžícím, učitelům a rodičům gratulujeme, těm co nám věřili, fandili a co nás podpořili děkujeme.

 

Vladimír Hrdina zástupce ředitele pro ZUŠ

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.