Výlet do zámku Ohrada a ZOO Hluboká nad Vltavou

admin, 7. 5. 2019

Dne 18. 4. jsme se s dětmi naší školy a s dětmi z mysliveckého kroužku vydali na celodenní výlet do Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství, které se nachází v zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou. V muzeu jsme si prohlédli hlavní sál, který je zdobený stropní freskou, nachází se v něm nábytek z paroží, liščí koberec a kolekce jeleních trofejí. V jednom ze sálů jsme mohli vidět expozici umělecky zdobených loveckých zbraní. Další sály jsou věnovány naší srstnaté, lesní, vodní a polní pernaté zvěři. Velmi nás zaujala část muzea věnovaná kynologii, kde jsou vystavené preparáty loveckých psů. Děti si vše nadšeně prohlížely a fotily. Jelikož nás čas tlačil, bohužel jsme si nestihli prohlédnout expozice rybářství. Čekala nás totiž ještě návštěva ZOO, která se nachází v těsné blízkosti loveckého zámku. Nejprve byl pro děti připraven vzdělávací program o plazech. Lektorka nám ukázala dva krásné hady, na které si děti mohly také sáhnout a pověděla nám spoustu zajímavostí o způsobu jejich života a o tom, jak se o hady v ZOO chovatelé starají. Poté už nás čekala prohlídka celé zahrady, nejvíce děti zaujali tygři, od kterých nás dělil pouze vodní příkop a také vydra, která je chloubou této ZOO. Na závěr nesměl chybět nákup dárečků a suvenýrů a už nás čekala cesta domů. Výlet se nám moc líbil, i když cesta byla velmi dlouhá. Naštěstí nám ji pan řidič zpříjemnil několika pohádkami.

Výlet byl pořádán za finanční podpory Libereckého kraje.

Za kolektiv DDM Michaela Vilimovská

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.