Vystoupení dětí a žáků na Velikonočním jarmarku

Mgr. Petr Kozlovský, 15. 4. 2019

V sobotu 13. dubna žáci naší školy vystoupili s krátkým programem na frýdlantském náměstí u příležitosti velikonočního jarmarku.

Děti z MŠ zazpívaly několik písniček o jaru. Děti z pracoviště ZŠ Bělíkova nás seznámily s velikonočními tradicemi. Vystoupení zakončili žáci 1. a 2. ročníku pracoviště Purkyňova pásmem jarních písniček, básní a velikonočních koled.

Přestože bylo chladněji, děti statečně vystoupení zvládly a za to jim patří velké poděkování.

Za paní učitelky Mgr. Dana Maryšková

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.