Přátelské setkání s bývalými zaměstnanci naší školy

Mgr. Petr Kozlovský, 12. 4. 2019

V úterý 9. 4. 2019 se ve frýdlantské Besedě sešlo více jak šedesát bývalých zaměstnanců naší školy, ať už učitelů základních škol, mateřských školek a umělecké školy, tak i provozních zaměstnanců všech budov.

Hned u příchodu je přivítali žáci devátých tříd a byla vidět velká radost a sem tam i dojetí ze setkání, někteří se viděli i po pár letech. Než začal kulturní program v podání žáků naší školy, přivítal je i pan ředitel spolu se starostou Frýdlantu. Děti ze školní družiny pracoviště Bělíkova jim zatančily Českou besedu a country tanečky, z Husovy školy žáci zatančili a zazpívali a umělecká škola zahrála několik krásných skladeb ze svého repertoáru. Bylo vidět, jak si bývalé paní učitelky znova vybavují a vzpomínají na dobu, kdy i ony nacvičovaly se svými dětmi různá vystoupení a jistě jich nebylo málo. A to bylo právě hlavním cílem tohoto přátelského setkání. Aby se tito lidé sešli, zavzpomínali nejen na společná léta strávená ve škole, ale aby se spolu i zasmáli zážitkům a různým situacím, které tenkrát zažili. Možná na ně za ta léta zapomněli. Když jsme se podívali po sále a viděli skupinky, jak se různě mění a byl vidět úsměv a slyšet smích, věděli jsme, že toto setkání splnilo svůj účel. A tím bylo především udělat radost seniorům, kteří se dlouhá léta podíleli na vzdělávání možná i několika generací a umožnit jim alespoň jednou za rok se vrátit zase kousek zpátky a zavzpomínat. Věříme, že se z tohoto stane hezká tradice.

Za kolektiv organizátorů Mgr. Lenka Horáčková

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.