Vystoupení dětí ze ŠD v Domově U Spasitele

Mgr. Petr Kozlovský, 8. 4. 2019

Na Apríla se dá udělat spoustu věcí, nejen různé vtípky a legrační nachytávky. My s dětmi ze školní družiny z Bělíkačky jsme se však rozhodly, že právě v tento den potěšíme ty, co jsou už přeci jen o pár let starší. Vydaly jsme se tedy do domova U Spasitele ve Frýdlantu, abychom jim svým představením udělaly radost.

Děti měly nacvičený společenský taneček, který se nazývá „Česká beseda“. Společně babičkám a dědečkům také zazpívaly při kytaře a zarecitovaly několik básniček. V družině vyrobily s paními vychovatelkami papírové květiny, a ty nejenže navodily jarní atmosféru, ale rozhodně všechny posluchače velmi potěšily.

Děti za to všechno dostaly na oplátku sladkou odměnu. Vystoupení se moc povedlo, potěšeni byli opravdu všichni. Určitě se sem s dětmi moc rádi vrátíme, abychom opět udělali těmto lidem třeba jen takové veselé a radostné odpoledne jako bylo právě tohle…

Vychovatelky školní družiny Bělíkova

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.