Výlet kroužku myslivosti do přezimovací obůrky

admin, 15. 3. 2019

V sobotu 9. 3. 2 019 se děti z kroužku myslivosti účastnily výletu do Přezimovací obůrky Fojtka v Jizerských horách. Principem přezimovacích obůrek je uzavření jelení zvěře přes zimní období a její znovu otevření v měsíci březnu či dubnu, v závislosti na počasí.

V přezimovací obůrce je jelení zvěř uzavřena z důvodu snížení škod na lesním porostu. Jelení zvěř v době nouze okusuje a olupuje stromy, a tím způsobuje velké škody. Přezimovací obůrka má rozlohu 10 ha, je oplocená, aby z ní zvěř nemohla unikat. Na 3 místech jsou vrata a v některých místech jsou u plotu vytvořeny záskoky, kterými může zvěř skočit do obůrky. S příchodem jara se pak vrata otevřou a jelení zvěř může odejít zpět do volného prostředí. V průběhu zimního období každý den lesníci do obůrky dochází a jelení zvěř přikrmují. Nás s obůrkou seznámil revírník pan Ing. Ota Kučera, který nám vše vysvětlil. Pak se šly děti podívat na jelení zvěř, která je samozřejmě přirozeně plachá, takže byla vidět jen mezi stromy.

Zuzana Wudyová, vedoucí kroužku

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.