Exkurze do planetária

Mgr. Petr Kozlovský, 12. 3. 2019

V únoru se žáci z šestých tříd podívali do planetaria v Liberci. Zde během celého roku probíhá řada zajímavých programů.  Námi absolvovaný program byl zaměřený na Zemi v pohybu a jejich důsledků.  Akce byla pro děti zajímavá tím, že se jednalo o živý pořad. Odborný lektor pomocí projekce ukazoval nad hlavami dětí rotaci Země a střídání dne a noci, vliv Měsíce na zemskou rotaci, oběh Země kolem Slunce, střídání ročních období a mnoho dalších témat. Během šedesáti minut si žáci originálním, interaktivním způsobem upevnili znalosti.

Martina Kopecká

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.