Únor v MŠ Jiráskova

Mgr. Petr Kozlovský, 11. 3. 2019

Tento měsíc byl pro nás nabitý událostmi. Na začátku měsíce, 7. února, u nás ve školce proběhla třetí část projektu ,,O odpadech“ Ekocentra Střevlík v Hejnicích. Dozvěděli jsme se mnoho užitečného o tom, jak se dají dále zpracovat odpady, na první návštěvě v Hejnicích jsme viděli moc pěkné divadlo, při další části ve školce jsme si vyrobili panenku z petlahve, poslední část proběhla odpoledne spolu s rodiči. Vyráběli jsme krmítko pro ptáčky.

 V sobotu 9. 2. jsme se sešli před školkou. V nedalekém lesíku jsme u krmelce zdobili stromek pro zvířátka v lese. Tato akce proběhla k tématu Zvířátka v lese a Ptáčci v zimě. Odpolední procházka se povedla, všichni jsme si jí užili.

 V pondělí 18. 2. jsme se vydali do frýdlantského kina na pohádku. Krejčík Honza jako vždy roztančil a pobavil celé kino, někteří z nás mu dokonce pomáhali na pódiu. Představení se nám moc líbilo.

 V pátek 22. 2. se u nás ve školce konal dlouho očekávaný Karneval!! Od rána jsme tančili, hodovali a fotografovali se s kamarády. Paní učitelky pro nás dokonce uspořádaly přehlídku masek, kterou moderovala paní učitelka převlečená za Berušku z pohádky Ferda Mravenec, fotografovala nás paní učitelka Karkulka. Na fotografiích vidíte sami, jak jsme si celý den užili.

 Děti ze třídy Ježků se jedno únorové dopoledne vydaly na návštěvu na farmu p. Lubomíra Hrona na Větrově. Přivítala je fenka Bára, viděly také krávu Cecilku, nakrmily si koníka, který se jmenuje Alke. Nejvíce se všem líbila prasnice Rozárka se svými selátky. V krásném rybníčku viděly bílé pstruhy, dozvěděly se, jak ve skutečnosti vypadá kurník a stodola, jak se popelí slepice.

 V úterý 26. 2. ráno jsme všichni nasedli do autobusu a vydali se na pohádku do Naivního divadla v Liberci. Jmenovala se ,,Proletět duhou“ a byla o myšce, která toužila létat a také chtěla vědět, jaké jsou barvy duhy a jak jdou správně po sobě. Pohádka byla krásná, všichni jsme myšce Piki drželi palce, aby se jí toužebně očekávaný let duhou podařil.

 ,,Pekař peče housky, uštipuje kousky, pekařka mu pomáhá, uštipují oba dva…“ se neslo naší školkou ve čtvrtek 28. 2.. Celý týden jsme si vyprávěli o řemeslech a řemeslnících a tento den jsme si ukázali, jak se vlastně zadělává těsto, jak se taková houska plete, jak dlouho musí kynout a nakonec nám všechny naše výtvory paní kuchařka upekla v troubě. Domů jsme to odpoledne všichni hrdě šli s vlastnoručně vyrobenými houskami.

Jak jsme napsali na začátku, tento měsíc byl u nás ve školce pestrý a zajímavý. Už se moc těšíme na to, co dalšího nám přinese měsíc březen!!

 Za MŠ Jiráskovu napsala M. Fiedlerová

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.