Školní kolo Přehlídky dětských recitátorů 2019

Mgr. Petr Kozlovský, 12. 2. 2019

V pondělí 11. února 2019 se konala soutěž malých recitátorů z 1. stupně naší školy.

Do celoškolního kola se probojovali jen dva nebo tři nejlepší recitátoři z každé třídy, v každé kategorii tedy i přes velkou trému předvedlo své recitátorské schopnosti 10 dětí. Ve zvláštní kategorii pro autorskou tvorbu se soutěže zúčastnila jen 4 děvčata. Celkem si tedy porota a ostatní přítomní poslechli přes 50 básniček. Soutěž zahájili nejmenší školáčci, kterým se opravdu dařilo – nikdo nezaváhal, všichni recitovali svou oblíbenou básničku s radostí a nadšením. Porota to opravdu neměla lehké. A to ani v dalších kategoriích, výkony recitátorů byly většinou výborné a hodně vyrovnané.

Aby se porota měla čas poradit a také pro odreagování (aby recitátoři zapomněli na trému), byla připravena mezi jednotlivými kategoriemi krátká vsuvka – přišly nám zatancovat Českou besedu děti ze školní družiny pod vedením paní vychovatelky Fialové, dvě scénky nám zahrály děti, které navštěvují předmět Dramatická výchova, paní vychovatelka Svobodová si s dětmi zazpívala veselé písničky. A tak jsme společně strávili příjemné odpoledne plné umění.

Všichni byli ale hlavně napnutí, jak porota rozhodne a kdo z dětí bude naši školu reprezentovat v okresním kole Přehlídky dětských recitátorů v Liberci. Účast si svou zdařilou recitací vybojovala Kristýna Bláhová, Tereza Císařovská, Viktorie Mislo, Tadeáš Brož a Adéla Bekeová. Držíme jim palce!

Mgr. Anna Chvojková

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.