Leden ve školních družinách

Mgr. Petr Kozlovský, 12. 2. 2019

Leden ve školních družinách byl především ve znamení zimních radovánek. Vychovatelky pro děti připravily různé hry a soutěže. Děti školní družiny při ZŠ Husova soutěžily o nejrychlejší bob, nejnápaditější stavby ze sněhu, zahrály si paměťové hry při zimních vycházkách a zabruslily si na zimním stadionu. Děti ze školní družiny Bělíkova si zahrály míčové hry v tělocvičně, vyšly si na zimní vycházku a byly si zabruslit. Pro děti školní družiny DDM si paní vychovatelky připravily kromě vycházek do přírody také zimní olympiádu.  Na zahradě DDM se všechna tři oddělení spojila a děti vytvořily skupinky. Čekalo je pět stanovišť s úkoly, házení sněhové kuličky na strom, slalom mezi kužely, andílci ve sněhu, stavění malých sněhuláčků a tvoření sněhových bábovek. Odvážlivci se pak utkali v závodech na bobech. Na závěr z vytvořených bábovek všichni společně postavili malý ledový hrad.

Doufáme, že se ještě dočkáme sněhové nadílky a užijeme si i nadále zimních radovánek.

Za vychovatelky ŠD Michaela Vilimovská

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.