Přihlašování ke vzdělávání na střední škole

Mgr. Petr Kozlovský, 12. 2. 2019

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vám připomenout, že zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2019.

Přihláška se podává na předepsaném tiskopise. V případě jakýchkoliv nejasností s přijímacím řízením na střední školu se obraťte na výchovného poradce Ing. Jaroslava Prášila.

 

Mgr. Bc. Petr Kozlovský, ředitel školy

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.