Leden v MŠ Jiráskova

Mgr. Petr Kozlovský, 1. 2. 2019

Leden, leden, leden, přikryl vodu ledem...

Letos nás poprvé ve školce navštívili Tři králové. Byly to děti z naší základní školy v doprovodu paní učitelky M. Fialové, přiblížily dětem příběh Tří králů a společně s dětmi si zazpívaly píseň „My tři králové.“ Bylo to velice pěkné setkání. S dětmi jsme si také vyrobili královské koruny a zahráli si na Tři krále, děti byly velice šikovné.

Školáci ze třídy Ježků se fotili do ročenky, kterou dostávají na konci školního roku při akci pro rodiče „Rozloučení se školáky.“

V lednu začalo více pravidelných akcí pro děti ze třídy Ježků – Kurz seznamování s vodou každou středu ve Wellness centru Antonie v rámci tělesné výchovy a páteční bruslení na zimním stadionu.

S dětmi ze třídy Ptáčat jsme se na děti byli podívat a jde jim to opravdu velice dobře, někteří už chodili bruslit v loňském roce, jiní jsou začátečníci, ale bruslí s chutí a elánem. Samozřejmě se to neobejde i bez pádu, děti jsou však hned zase na nohou a jede se dál.

Návštěvou Ekocentra Střevlík v Hejnicích se školáci zapojili do projektu „Odpad může být i poklad.“ Projekt je zdarma a obsahuje čtyři setkání, další tři proběhnou ve školce, z toho poslední bude i pro rodiče, ale o tom více až v únorovém článku.

Společná akce pro obě třídy je série osmi návštěv Solné jeskyně. Děláme něco pro zdraví a dětem se v solné jeskyňce líbí, hlavně na konci, kdy se zhasne a pozorujeme, jak se mění barvy krápníků na stropě.

Ve čtvrtek 17.1. proběhl ve školce Projektový den. Pro děti byly připraveny čtyři nabídky činností- netradiční výtvarné techniky s Míšou, dramatizace pohádky O budce s Janou, tvoření z keramické hlíny s Jaruškou a pohybové hry s Libuškou. Celé dopoledne si děti i paní učitelky užili, podívejte se na fotografie.

Na konci ledna, v úterý 29.1., k nám do školky přišel na besedu myslivec pan Erban. Měl s sebou dva pejsky, kožešiny, paroží, obrázky, flintu a na sobě myslivecký oblek. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých věcí o práci myslivce, o zvířátkách, o tom jak se chovat v lese nebo jak zvířátkům můžeme v zimě pomáhat. Pan Erban předvedl dětem i zvuky, které vydává jelen, srnka, malé srnče, divočák, medvěd nebo myška. Také kožešiny, paroží a tesák z divočáka si mohly osahat. Předvedl nám, jak poslouchají jeho pejskové, kteří s ním chodí do lesa. Ukázal dětem dalekohled, flintu a děti dostaly na památku patrony. Děti se pochlubily, že jsme byli krmit kačenky a chystáme se i ke krmelci. Nabídli jsme také panu myslivci naše nasbírané kaštany a žaludy pro zvířátka. Beseda byla pro každou třídu zvlášť a zároveň i k našemu tématu „Ptáčci a zvířata v zimě.“ Naše spolupráce

s panem Erbanem trvá již šestnáct let, kdy k nám do školky začala chodit jeho dcera Karolína.
Besedy s ním jsou opravdu pěkné a pro děti přínosné.

Užili jsme si v lednu trochu sněhu, podařilo se nám postavit na zahradě sněhuláka i trochu toho koulování bylo a uvidíme, co nám zbytek zimy ještě přichystá.

Za MŠ Jiráskovu napsala J.Burgrová

 

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.