Prosinec v MŠ Sídlištní

Mgr. Petr Kozlovský, 28. 12. 2018

Poslední měsíc v roce se nesl v duchu adventu a Vánoc. První adventní neděli si nejstarší děti zazpívaly koledy při rozsvěcení vánočního stromu na frýdlantském náměstí. A pak již šla jedna předvánoční akce pro děti za druhou. Během mikulášské besídky k nám do školky zavítal čert, anděl a Mikuláš. Děti byly zpočátku zakřiknuté, ale potom někteří odvážlivci zazpívali písničku nebo přednesli básničku. Všichni si i s čertem, andělem a Mikulášem zatančili. Na všechny děti čekala sladká odměna v podobě adventního kalendáře, perníku a jablíčka.

Každoročně navštěvujeme s dětmi Naivní divadlo v Liberci. Ani letos tomu nebylo jinak. Děti s rozzářenýma očima sledovaly pohádku s názvem Labutí jezírko. V předvánoční čas pořádáme dílničky. Tady si děti s rodiči mohou vytvořit krásnou vánoční dekoraci, posedět u kávy nebo čaje, ale i   u výborného jablečného řezu od kuchařinek. Vytvářeli svícny, věnečky nebo ozdoby na stromeček. Tento den se koná i vánoční trh, kde si návštěvníci mohou koupit výrobky od dětí nebo paní učitelek.

Poslední předvánoční týden ve školce začal besídkou pro zahrádkáře. Děti ze „slůňátek“ se postaraly o program, kde se předvedly při cvičení, pak přidaly písničky a nezapomněly zatančit. Na závěr jsme si všichni společně zazpívali vánoční koledy. V prosinci za dětmi přijela „Čertovská show“ a velmi oblíbené sférické kino s „Vesmírným dobrodružstvím“. Všichni jsme se těšili na vánoční besídku. Dopoledne jsme si zpívali koledy, rozkrajovali jablíčka a připomínali si další vánoční zvyky. Samozřejmě nechyběl ani Ježíšek, který dětem do školky nadělil nové hračky. Děti si  přinesly i cukrovíčko a tak jsme vánoční besídku zakončili velkou hostinou. Paní kuchařky na tento sváteční den připravily slavnostní menu. Děti měly k svačině vánočku a k obědu rybí polévku, smažený řízek s bramborovým salátem. Konec týdne jsme završili návštěvou kostela, kde si děti prohlédly jesličky a za doprovodu varhan zazpívaly vánoční koledy. Atmosféra byla opravdu kouzelná.

Teď už nás čeká zasloužený odpočinek. Všem bychom chtěli popřát příjemné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do nového roku 2019.

Kolektiv učitelek MŠ Sídlištní

 

dav

dav

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.